nieuws

HBG boekt zelfde winst ondanks tegenwind

bouwbreed Premium

Dankzij de activiteiten in de waterbouw en het baggeren en de economische ontwikkelingen in het Verre Oosten heeft de Hollandsche Betongroep NV de nettowinst van het eerste half jaar van 1993 exact gelijk weten te houden aan die van dezelfde periode in 1992, f. 34 miljoen.

Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt echter f. 8 miljoen minder met f. 44 miljoen nu tegen f. 52 miljoen het vorig jaar.

Ook de HBG wordt geconfronteerd met behoorlijke tegenwind in geheel Noordwest-Europa. De ontwikkelingen in de industrie zijn voor het bouwen zonder meer minder gunstig te noemen.

HBG heeft voor ‘voorzieningen’ f. 3 miljoen meer opzij gezet dan in het vorig half jaar.

Deze post steeg van f. 212 naar f. 215 miljoen, en getuigt daarmee van het voorzichtige beleid dat HBG voert. Het eigen vermogen , voor winstdeling en na afboeking goodwill is gestegen van f. 673 miljoen naar f. 679 miljoen, terwijl het aandeel van derden op f. f6 miljoen gelijk bleef.

De winst per aandeel daalde licht, na een uitbreiding van het aandelenkapitaal in verband met stockdividend met 2%, van f. 11,12 naar f. 10,90 De omzet steeg marginaal met f. 10 miljoen van f. 2480 mil joen naar f. 2490 miljoen. De werkvoorrraad vertoont een gunstige stijging met f. 300 miljoen naar f. 4900 miljoen; dat is ongeveer 96% van de jaaromzet.

Ook de leiding van de Hollandsche Beton Groep blijft twijfel houden aan een duidelijke opleving van de economie in Nederland en de ons omringende landen. De marktomstandigheden van dit moment blijven nopen tot voorzichtigheid zeker als het daarbij gaat over de resultaten voor het komend half jaar, aldus HBG. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wordt echter, gezien de goede werkvoorraad, een resultaat als in 1992 zeker mogelijk geacht. Of zoals het bedrijf dat zelf uitdrukt: ‘De financiele positie van HBG blijft overanderd goed.’

Reageer op dit artikel