nieuws

Haarlemmermeer wil milieubewuste bouwers

bouwbreed

Ook al zal de gemeente in de toekomst een iets andere rol bij woningbouwpoen spelen, wij verwachten van bouwers die hier aan de slag willen dat ze bij hun ontwerpen en bouwmethoden nadrukkelijk rekening zullen houden met milieu-aspecten.

Aldus wethouder mevr. Corbee-De Geus van de gemeente Haarlemmermeer.

‘We zullen het niet in alle gevallen voor het zeggen hebben welke aannemers in de toekomst hier woningen zullen bouwe, maar als wij wel een keuze zullen ke maken, zullen wij daarbij zeker de aandacht voor de milieuproblematiek laten meewegen’, zo zei ze voorts bij gelegenheid van het in aanbouw nemen van de 500000ste woning in kalkzandsteenelementen in de wijk Toolenburg van Hoofddorp.

Waar zij hoog opgaf van de milieu-aspecten van kalkzandsteen, relativeerde mr. L.H.L.

Kokhuis, directeur-generaal volkshuisvesting van het ministerie van VROM, die voor de woning een dergelijk element stelde, juist die aspecten in relatie tot het po ‘Duurzaam bouwen’: ‘Bezien over de levenscyclus van het bouwprodukt maakt kalkzandsteen relatief weinig gebruik van schaarse grondstoffen en energie. Daarentegen is de milieubelasting als gevolg van sloop en stort vooralsnog hoog. Recycling vindt nog niet of nauwelijks plaats.’

Bouwkosten

Niettemin zijn het zaken als geluidsisolatie, constructieve veiligheid, vochtregulerend vermogen en warmte-accumulatie alsmede een snelle bouwtijd, die er voor hebben gezorgd dat inmiddels 500000 woningen in aanbouw konden worden genomen, waarbij kalkzandsteenelementen worden toegepast.

Verwerking van deze 60 cm hoge en 90 cm lange elementen met een dikte varierend van 10 tot 30 cm levert een hoge bouwsnelheid op. De bijbehorende paselementen worden per bouwmuur exact op maat en pasklaar op de bouwplaats geleverd, wat een gunstige invloed op de bouwkosten heeft.

In 1977 werden door het CVK de eerste kalkzandsteenelementen in de bouwwereld geintroduceerd. Het afgelopen jaar bleek het casco van meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen uit kalkzandsteenelementen te bestaan, al dus CVK-directeur mr. G.

Smit. Die elementen maken nu 40% van de totale afzet van de kalkzandsteenindustrie uit.

NWR-BouwRai

De 500000ste te bouwen woning wordt uitgevoerd in opdracht van de woningbouwvereniging Binnen de Ringvaart, een corporatie die nog maar vijf jaar bestaat en in feite de voortzetting van het gemeentelijke woningbedrijf is, waardoor ze nu al ruim 8000 woningen in beheer heeft.

De bouw wordt uitgevoerd door Hein Schilder Bouw BV uit Volendam naar een ontwerp van het architectenbureau Holvast & Van Woerden uit Groningen. De woning maakt deel uit van een po van 157 woningen. Het is, aldus corporatie-directeur De Jong, een Optimum-woning, waarin ten behoeve van de volgend jaar te houden NWRBouwRai een aantal milieuvriendelijke zaken worden verenigd. Zo zal de woning energiezuinig zijn en aanpasbaar worden gerealiseerd, terwijl ook het aspect flexibel bouwen erin terug te vinden zal zijn.

Grote vraag

Wethouder mevr. Corbee-De Geus liet nog weten dat de gemeente Haarlemmermeer bereid is een hoog produktieniveau te handhaven zodat in de komende tien jaar nog eens zon 15000 woningen ke worden gebouwd ten behoeve van de eigen en regionale behoefte.

Dat kan slechts als het financieel verantwoord is. Het overleg met het rijk is daarover nog gaande. ‘Met de huidige opstelliong van het rijk is het echter zeer de vraag of die 15000 woningen er de komende tien jaar wel komen…’

Reageer op dit artikel