nieuws

Haagse Welstand moet kleiner volgens het OTB

bouwbreed

De Welstandcommissie in Den Haag moet op grond van duidelijke criteria bekijken of bouwplannen in de gebouwde omgeving passen. De commissie moet zich niet bezighouden met de beoordeling van de functie en bestemming van de locatie. Dit schrijft het Delftse Onderzoeksbureau voor Technische Bestuurskunde (OTB) dat het welstandstoezicht in Den Haag heeft onderzocht.

Het OTB stelt tevens voor de commissie met twee leden terug te brengen tot zeven leden.

‘Om de belangenverstrengeling te voorkomen, zouden de leden uitsluitend van buiten de Haagse regio mogen komen.

De Welstandscommissie zou bovendien haar beleidsuitbangspunten beter moeten presenteren.”

Reageer op dit artikel