nieuws

GS Utrecht akkoord met Heuvelrug als nationaal park

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Utrecht stemmen in principe in met de aanwijzing van de Utrechtse Heuvelrug als nationaal park. De in het concept advies over deze materie door de Voorlopige Commissie Nationale Parken genoemde financiele middelen noemen GS echter volstrekt onvoldoende om tot instelling van het park te ke komen. Geld is onder meer nodig om ongewenste activiteiten te ke saneren, verplaatsen of op te heffen.

Een voorbeeld daarvan noemt men het doorberekenen van de barrierewerking van de Rijksstraatweg in relatie tot de Amerongse Bovenpolder.

Reageer op dit artikel