nieuws

Graetheidecomite oneens met mer-onderzoek DSM

bouwbreed Premium

Het Graetheidecomite, dat zich al jaren verzet tegen de bebouwing van het 200 ha Graetheidegebied met chemische fabrieken voor DSM, is het niet eens met het feit dat DSM zelf een milieu-effecten rapportage (mer) mag opstellen. Volgens woordvoerder Huub Bemelmans van het comite, tevens kaderlid van de Stichting Milieufederatie, wordt dit onderzoek gehouden aan de hand van de Steekplan-uitwerking.

‘Dat is geen taak voor DSM maar voor de provincie’, zegt de woordvoerder.

In het onderzoek dat DSM houdt staat de vraag centraal of Graetheide een gunstige locatie is. ‘Van belang is wat de gevolgen van de inrichting zijn voor de streek. DSM kan tot nu toe niet aangeven welke fabrieken er gevestigd worden.

Volgens de mer-wetgeving is dit wel noodzakelijk. Omdat dit gegeven ontbreekt is geen mer mogelijk en kan het Graetheide-terrein niet bebouwd worden”, aldus Bemelmans.

Als reactie op de startnotitie van DSM gaat het comite zich wenden tot de landelijke mercommissie met het verzoek om Gedeputeerde Staten van Limburg op te leggen dat de mer door de provincie moet worden uitgevoerd.

Het gebied is sinds 1977 eigendom van DSM. Het Graetheide-comite concludeerde reeds eerder dat de Westelijke Mijnstreek, met 800 ha industrieterrein en chemische bedrijvigheid door DSM, overbelast is.

Bemelmans: ‘Met nog eens 200 ha erbij bedreigt de industriele uitstraling ook het noordelijk deel van de Westelijke Mijnstreek en wordt de druk op het woon- en leefklimaat ernstig aangetast.’

Ook het feit dat DSM -bij bebouwing- niet kan voldoen aan een geluidshinder van 50 dB(A) op de voorgevel van de woningen en hiervoor 55 dB (A) claimt, accepteert het comite niet. In de wet op de geluidhinder is, voor het aanleggen van nieuwe locaties, 50 dB (A) voorgeschreven. DSM is van mening dat voor het Graetheide-terrein, als verlenging van het huidige complex, straks een norm van 5 dB(A) geldt. ‘We gaan dit juridisch laten toetsen’, aldus Bemelmans. Hij wijst er tevens op dat uit een conclusie van de Gezondheidsdienst Westelijke Mijnstreek blijkt dat in dit gebied twee keer zoveel sterfgevallen zijn door Cara als in de rest van Nederland. Ook het aantal hart- en vaatziekten is beduidend hoger.

Het Graetheide-comite is voorstander van het inrichten van het beoogde terrein tot recreatiegebied en bebossing voor de inwoners van de Westelijke Mijnstreek.

Reageer op dit artikel