nieuws

Gemeenten bezorgd over monumenten-subsidie

bouwbreed

De 36 grootste monumentengemeenten zijn bezorgd over de dalende subsidies door het ministerie van WVC. Wethouder J.H. Zwart van Utrecht schrijft dit namens de gemeenten in een brief aan minister D’Ancona.

De wethouders van onder meer Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Haarlem, Leeuwarden en Maastricht, hebben samen 60 procent van de Nederlandse monumenten onder hun hoede.

Uit een onlangs verschenen monumentenonderzoek van WVC blijkt dat de komende tien jaar f. 3,3 miljard nodig is om de Nederlandse monumenten te behoeden voor verval.

De rijksinvesteringen zijn de laatste dertien jaar evenwel sterk gedaald: van f. 226 miljoen in 1980 tot f. 129 miljoen in 1993.

Monumenten zijn de afgelopen tien jaar slachtoffer geworden van de vele bezuinigingen, aldus de wethouders. Dagelijks ervaren zij de spanning tussen hun verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het Nederlands erfgoed en de beperkte rijksmiddelen.

De noodkreet komt kort voor de jaarlijkse Open Monumentendag, die op 11 september voor de zevende keer wordt gehouden. In totaal doen ruim 400 Nederlandse gemeenten mee.

Ter gelegenheid van de opening in Nijmegen is er op vrij dag in het Concertgebouw De Vereeniging een symposium over het religieus-cultureel erfgoed van Nijmegen. Onderwerp is de leegstand van kerken en de mogelijkheden van hergebruik. Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Nationaal Restauratiefonds, opent de bijeenkomst.

Nieuwmarkt

Het Bureau Monumentenzorg in Amsterdam heeft 11 september aangegrepen om speciale aandacht te vragen voor de monumenten op en om de Nieuwmarktbuurt. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het bureau op 15 september wordt ook een symposium gehouden over nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Op 15 september ook opent de verantwoordelijke wethouder Louis Genet een kantoor van de monumentenwacht, die is bedoeld voor particuliere bewoners van monumenten. Dat zijn er volgens Genet enige tienduizenden. De hoofdstad kent 7000 erkende monumenten en is daarmee de grootste monumentenstad van Nederland.

De komende jaren wil Genet zon f. 4 a 5 miljoen extra uitgeven aan monumentenzorg.

Dat betekent dat hij zich bij de komende begrotingsbesprekingen sterk moet maken voor f. 23 miljoen. Uit onderzoek van het Bureau Monumentenzorg Amsterdam blijkt jaarlijks f. 38 miljoen nodig te zijn voor het verrichten van achterstalling onderhoud bij monumenten.

Reageer op dit artikel