nieuws

Friesland wil f. 830 miljoen voor versterking economie

bouwbreed Premium

De provincie Friesland wil de komende vijf jaar ruim f. 830 miljoen besteden aan versterking van de economische structuur. Dit werd in Leeuwarden bekendgemaakt bij de presentatie van het ontwikkelingsprogramma 1994/1999 voor Friesland.

Doel van het programma, dat is samengesteld door het college van gedeputeerde staten, is de verbetering van de infrastructuur en stimulering van de werkgelegenheid.

De provincie doet voor een bedrag van f. 305 miljoen beroep op Europese middelen. De overige gelden worden gevraagd van rijk, provincie, gemeenten en particulieren.

In totaal is er f. 422 miljoen nodig voor structuuraanpassingen.

Hieronder vallen de bruggen van Lemmer en Grouw die verbeterd en vervangen moeten worden. Er zijn plannen voor een klaverblad bij Heerenveen, een autosnelweg rond Sneek en het grootschalige bedrijventerrein, het zogenaamde Megapark bij Heerenveen.

Ook is het de bedoeling dat het Prinses Margrietkanaal bij Grouw wordt aangepast en dat de vaarweg naar Drachten wordt verruimd.

Reageer op dit artikel