nieuws

Evaluatie zet wao-boetes mogelijk op de helling

bouwbreed Premium

Bedrijven die steen en been klagen over de boete die ze moeten betalen als een werknemer in de wao belandt, hebben een willig oor gevonden bij minister Andriessen van Economische Zaken. Zijn ministerie legt een dossier aan over de nadelige gevolgen van die regeling voor de bedrijven. Dat blijkt uit de toelichting op de begroting van EZ.

Eerder al besloot de Tweede Kamer dat er geen uitbreiding moet komen van het zogeheten malus-systeem. Bovendien kreeg Andriessen van voormalig staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken gedaan dat het maximum dat een ondernemer aan boetes kwijt zou zijn, verlaagd werd van 5 naar 3 procent van de loonsom.

Staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken komt binnenkort met een evaluatie van de bonus/malusregeling. Hij wil de daarover in een toelichting op de begroting geen verdere mededelingen doen.

Alternatieven

Volgens minister Andriessen zullen de bevindingen van Economische Zaken en van Sociale Zaken naast elkaar gelegd worden. Hij zegt serieus bereid te zijn te zoeken naar alternatieven voor de regeling en wil daarover overleggen met de organisaties van werkgevers.

Als denkbare alternatieven noemt de minister van Economische Zaken een ‘differentiatie per bedrijfstak van de waopremies, maar hij wil wel vasthouden aan een vorm van eigen risico per onderneming.

Overigens legt Economische Zaken soortgelijke dossiers aan rond de Arbowet (arbeidsomstandigheden) en de milieuverslaglegging. Ondernemers vinden dat deze wetten te veel administratieve rompslomp met zich mee brengen. Economische Zaken wil alle wetgeving toetsen aan regels die een grote last zijn voor de bedrijven.

Reageer op dit artikel