nieuws

Europese steun voor Palestijnse poen

bouwbreed

Voor de EG-ministers van Financien lijdt het geen twijfel dat het vredesakkoord tussen Israel en de PLO economisch moet worden gesteund door de Twaalf. Zij zijn daarom zonder meer akkoord gegaan met een onmiddellijke injectie van f. 44 miljoen voor poen op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, water en energie in Jericho en de Gazastrook.

Ook steunen zij de plannen van de Europese Commissie om de komende vijf jaar f. 1,1 miljard in de bezette gebieden te steken in de vorm van zachte leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) en schenkingen. ‘We zijn het erover eens dat er geen tijd verloren mag gaan’, zei de Nederlandse minister Wim Kok, die zeer voor de steun is.

Wel tekende hij daar bij aan dat het vijfjarenplan vraagt om een grondige voorbereiding.

‘We moeten weten om wat voor poen het gaat, en wat de inzet en aanpak wordt.’

Reageer op dit artikel