nieuws

Eigendomsvragen probleem bij investeringen oosten Duitsland

bouwbreed

De Duitse openbare investeringen zullen eind 1993 een totaal van DM350 miljard hebben bereikt. Bondskanselier Kohl rekende dit voor op een vergadering van politici en ondernemers.

President H. Stihl van de Duitse Industrie en Handelsdag meende bij die gelegenheid dat de bureaucratie voor zon DM500 miljard aan investeringen ophield. Bij dit bedrag komen nog de DM20 miljard die EG-president J. Delors voor het oosten van Duitsland toezegde.

Vooral eigendomsvragen houden investeringen op. De ambtenarij weet naar de mening van Stihl niet snel genoeg dergelijke kwesties te ontrafelen.

Alleen al in de particuliere wo ningbouw blijft hierdoor zon DM200 miljard aan investeringen liggen.

In de gemeentelijke woningbouw wacht ongeveer DM100 miljard. De privatisering van waterleiding en riolering laat om en nabij DM150 miljoen aan investeringen ongebruikt en de aanpak van het elektra pakweg DM50 miljard.

De zogeheten Oostelbe Autonome Groep liet in het slot Barbie in Saksen-Anhalt een brandbom afgaan. Het lag in de bedoeling dat het vuur de papieren van het kadaster vernietigde. Het grootste deel van het bestand stond evenwel reeds op microfilm zodat van het eigenlijke doel, het in de war sturen van eigendomsprocedures, weinig terecht kwam.

Reageer op dit artikel