nieuws

Drenthe vraagt rijksgeld voor saneren wijken

bouwbreed Premium

De provincie Drenthe vraagt aan het ministerie VROM geld voor de sanering van een aantal gedempte wijken bij Emmen en Schoonebeek. De kosten om de met vervuilde grond dichtgestorte veenkanalen schoon te maken komen boven de f. 10 miljoen uit. Daardoor valt de operatie volgens de provincie onder de noemer omvangrijke poen (saneringspoen) die door het ministerie van VROM gefinancierd worden.

Wijk 7 en 14 moeten volgens de provincie Drenthe zodanig gesaneerd worden dat multifunctioneel gebruik van de grond mogelijk is. Dat besluit werd eerder voor twee andere wijken genomen. In totaal omvat het po Gedempte Wijken Emmen Schoonebeek een twintigtal wijken. Hoewel ondertussen al meer dan een miljoen gulden is uitgetrokken voor onderzoek, is de mate van verontreiniging in een aantal wijken nog niet bekend. De kans bestaat dan ook dat het saneringspo wordt uitgebreid.

Reageer op dit artikel