nieuws

Demonstratie keperverbandvlijer

bouwbreed

Te Rotterdam, aan de Bergse Linker Rottekade, heeft de eerste officiele demonstratie plaatsgevonden van de door Laara uit Sambeek ontwikkelde keperverband-vlijer.

Deze machine, waarvoor grote belangstelling bestaat bij ge meentelijke diensten en straatmakersbedrijven, vlijde hier ruim 400 m2per dag. De vlijbreedtes ke varieren van drie tot zes meter.

Het keperverband wordt door de machine zelf gelegd, zodat de invoer van de stenen vanaf een normaal gestapelde tas kan plaatsvinden.

Onder normale omstandigheden is voor de bediening en de steenaanvoer slechts een personeelsbezetting van twee man nodig.

Reageer op dit artikel