nieuws

De stap naar klantgerichte kwaliteit is niet al te groot

bouwbreed Premium

In de betonproduktenbranche is de stap van een produktgericht naar een klantgericht kwaliteitssyteem niet al te groot. Een fabrikant die voldoet aan NEN9003 heeft het meeste werk voor NEN9001 en NEN9002 namelijk al gedaan. Het is dan ook de moeite waard om die stap te nemen.

Dat betoogde drs. N.L. StrengRosenthal op een door KIWA gehouden bijeenkomst in Hotel Mercure te Nieuwegein. Tijdens die bijeenkomst ontvingen 83 producenten van betonnen bouwelementen, heipalen en mestbassins nieuwe produktcertificaten, waarop vermeld staat dat hun produkten tenminste voldoen aan de eisen van NEN9003 en het Bouwbesluit. In een later stadium zullen dergelijke certificaten ook uitgereikt worden aan producenten van systeem- en roostervloeren, wanden en andere elementen van constructief prefab beton.

Praktijkervaring

Streng-Rosenthal baseerde haar mening op haar praktijkervaring als directeur van Streng-Rosenthal BV, bureau voor organisatie-advies en managementondersteuning te Baarn. Volgens haar gaan veel bedrijven al verder dan strikt noodzakelijk voor het voldoen aan NEN9003. Die norm gaat over de eindkeuring en beproeving van de produkten.

NEN9001 betreft de kwaliteit van het ontwerpen, vervaardigen, installeren en begeleiden tijdens de verschillende pro duktstadia. NEN9002 behandelt de kwaliteit bij het vervaardigen, uitvoeren en installeren. Het is duidelijk dat de laatste twee normen meer op de klant gericht zijn dan NEN9003.

Uitbreiden kwaliteit

Streng-Rosenthal pleitte dan ook voor het uitbreiden van de kwaliteitszorg in de betonproduktenbranche naar NEN9001 en 9002. Zij noemde die stap haalbaar, omdat hij niet zeer veel extra inspanning vereist. Tijdens de bijeenkomst gaf ir. F.M.G. Smulders, algemeen directeur van BetonSon BV te Son, een motivatie voor het invoeren van een 9000kwaliteitssysteem. Volgens hem biedt zon systeem meer flexibiliteit en mogelijkheden om snel op de markt te reageren. Hij wees op de Europese regelgeving, die op de indus trie afkomt. Als de bedrijven niet nu meedoen, dan krijgen ze straks te maken met normen die mogelijk problemen opleveren. Het is daarom van belang intensief deel te nemen aan de totstandkoming van de Europese regelgeving.

Prof. dr. ir. J.C. Walraven, hoogleraar aan de faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft en voorzitter van het College van Deskundigen voor Constructief Beton, benadrukte dat Nederland in Europees verband een voortrekkersrol heeft op het gebied van betonnen heipalen en holle plaatvloeren.

Ir. H.P.J. Vereijken, adjunctdirecteur van de CUR te Gouda, zei, dat Nederland per hoofd van de bevolking veel betonprodukten fabriceert.

Het is daarom van belang betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Europese regels.

Reageer op dit artikel