nieuws

De politiek wordt weer leuk, zo voorspelt …

bouwbreed

De politiek wordt weer leuk, zo voorspelt Elsevier. Verkiezingen, keiharde campagnes en een andere premier. De posities van Kok en Bolkestein staan op het spel, Van Mierlo moet duidelijkheid geven op alle terreinen, en Brinkman kan onder de huidige hooggespannen verwachtingen alleen maar tegenvallen. Tegelijkertijd entert een nieuwe generatie politici het Binnenhof met in het kielzog toekomstige leiders als Jacques Wallage. Er zijn volgens het blad maar liefst zeven coalities denkbaar.

Partijen sluiten elkaar niet meer uit. Tenslotte vertrekt de koning van Nederland: Ruud Lubbers.

In Vrij Nederland deze week een uitgebreid interview met de Amsterdamse wethouder Frank de Grave. Na op zijn zesentwintigste in de Tweede Kamer te zijn terecht gekomen staat hij nu in de ‘luwte van de politiek. Iets wat hem volgens ingewijden in de Amsterdamse gemeentepolitiek niet weerhoudt om dag en nacht aan zijn carriere te werken. Frank zelf: ‘Ik doe niet zo aan carriereplanning. Daar heb ik het geduld niet voor. De politiek is toch een grote loterij.’ Verder het verhaal van Jan RuffOHerne die als eerste niet Aziatische vrouw heeft verteld over haar ervaringen als ‘troostmeisje in een bordeel voor Japanse officieren.

Hans Wiegel wordt het dus niet en Ed Nijpels ook al niet.

Maar alles komt toch goed met de liberalen. Het duo fractieleider Frits Bolkestein (ex-PvdA) en partijleider Dian van Leeuwen-Schut (ex-KVP) gaat volgens HP/De Tijd de partij weer nieuw leven in blazen.

Handicap voor Bolkestein is echter de constante aanwezigheid van Wiegel die altijd geheimzinnig doet over zijn eventuele terugkeer naar Den Haag. Verder aandacht voor het ‘junkie-jubileum’ van JB.

Deze vijftigjarige Amsterdammer is al dertig jaar verslaafd en waarschijnlijk een van de laatste overlevenden van zijn generatie gebruikers.

In Hervormd Nederland aandacht voor de discussie over de autoloze zondag. Het effect ervan blijft volgens terzakekundigen beperkt tot symboliek. Dat zon dag zou bijdragen aan aan de bewustwording is twijfelachtig want dat de auto een milieuvervuiler is weten we allang. ‘Aan de ene kant kan het mensen op het idee brengen de auto vaker te laten staan, aan de andere kant lopen we het gevaar dat men denkt dat dit genoeg is: ik heb mijn steentje bijgedragen en daarmee basta. Het zou overigens hoogstens drie procent energiekosten besparen terwijl er een teruggang van tientallen procenten nodig is.’

Naast een uitgebreide portret over Michael Jackson onder de kop ‘Whos bad?’ heeft Time een uitgebreide reportage over Miami, het Hong Kong van Latijns-Amerika. Het is momenteel de snelst groeiende stad van de VS en het criminele karakter van stad is aan het afnemen.

Belangrijker nog is misschien het feit dat Miami een sociaal experiment is voor andere Amerikaanse steden als het gaat om het leven in een multietnische samenleving.

Reageer op dit artikel