nieuws

D66 wil ontheffing voor arbo-diensten

bouwbreed

De Tweede Kamerfractie van D66 wil dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid krijgt ontheffing te verlenen aan Arbodiensten, die voor hun bedrijfstak geen gebruik hoeven van een of meerdere deskundigheden.

In de concept-Algemene Maatregel van Bestuur voor de Arbodiensten, gisteren aan de orde in de Tweede Kamer, worden Arbo-diensten wettelijk verplicht ten minste vier deskundigheden in huis te hebben: arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, arbeidshygiene, veiligheidskunde en arbeids- en organisatiekunde.

Dit nu, zo meende D66-Kamerlid Groenman, zou niet in alle gevallen recht doen aan de wijze waarop in bepaalde bedrijfstakken invulling wordt gegeven aan een brede arbozorg.

In eerste reacties zegden de fracties van CDA, VVD en SGP steun toe. De PvdA en minster De Vries toonden zich tegenstander van de motie. De bewindsman noemde het voorstel ‘tweeslachtig’.

Reageer op dit artikel