nieuws

CTB propageert bouwplaatsautomatisering zonder humbug

bouwbreed

Bouwplaatsautomatisering: de een (meestal niet de uitvoerder, maar zijn baas) kijkt er reikhalzend naar uit, de ander (de uitvoerder) is vooral sceptisch. De software-industrie is ervan overtuigd een nieuwe markt te hebben aangeboord en produceert in toenemende mate specifieke, ‘de uitvoerder op het lijf geschreven’ programmas. Een daarvan is het pakket CTB Bouwplaats, een ontwikkeling van de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek in de Bouw (SAOB) waarvan de verkooprechten zijn verworven door de CTB.

Afgelopen maand vierden de SAOB en CTB een klein feestje. Na diverse besprekingen konden de handtekeningen van beider directeuren worden gezet onder het contract waarin SAOB het exclusieve verkooprecht van haar programma ‘SAOB Werk’, zoals het eerst heette, aan de Edense software-leverancier gunt. Vanzelfsprekend waren beide jonge partners blij met hun zakelijk ‘huwelijk’. De SAOB omdat men ervan uitgaat dat de CTB in staat zal zijn het programma op brede schaal aan de man te brengen en zo de erkenning te verwerven die het verdient en de CTB omdat ze een belangrijk pakket heeft toegevoegd aan haar totale programmatuur.

Bottum up

Op de vraag waarom CTB heeft gekozen voor het SAOBprogramma en niet zelf een ontwikkeling is begonnen, antwoordt de heer ing. R.G.P.

Jeurissen, algemeen directeur: ‘CTB huldigt de visie dat het onverstandig is om alles zelf te willen ontwikkelen. Zijn wij ervan overtuigd dat wij, omdat de markt dat aangeeft, ons pakket aan programmas moeten verbreden, dan gaan we eerst na of elders in de markt een programma aanwezig is dat aan onze eisen voldoet en waarop we ke aansluiten.

Dat we geinteresseerd waren in een programma voor de bouwplaats, zal niemand verbazen. Immers, hoe je het ook wendt of keert: de computer kan ertoe bijdragen dat de uitvoerder zijn taken nog efficienter en daardoor kostenbesparend kan uitvoeren. De grote vraag is echter hoe automati seer je deze plek ofwel hoe krijg je de uitvoerders achter de computer? Ons inziens kan dat alleen door een programma aan te bieden dat precies beantwoordt aan de wensen van de uitvoerder en dat bovendien gemakkelijk bediend kan worden. Dat lijkt een open deur, maar als je de bouwplaatsprogrammatuur beziet die tot nog toe wordt aangeboden, dan zijn dat pakketten die zijn ontwikkeld op basis van visies die met name binnen de administratie van het bouwbedrijf leven. Het zijn ‘top-down’ pakketten die de uitvoerder als het ware dicteren hoe hij moet werken. CTB Bouwplaats daarentegen is een duidelijk voorbeeld van een ‘bottum-up’

pakket.”

Voedingsbodem

CTB Bouwplaats is een simpel en eenvoudig te bedienen programma waarvan de gebruikswaarde vooral heel praktisch is. Het pakket is opgebouwd uit een vijftal modules voor respectievelijk het vastleggen van adressen van bijvoorbeeld leveranciers en onderaannemers; de registatie van de ontvangst en verzending van tekeningen; de bewaking van hoeveelheden aangevoerde materialen; de bewaking van personeelsbudgetten en -uren en de bewaking van door onderaannemers geleverde diensten. Geen diepgravende zaken, maar wel dingen die de uitvoerder zullen aanspreken.

Jeurissen: ‘En daar gaat het om. Nogmaals: je krijgt de automatisering pas van de grond wanneer je de mensen in de eerste plaats praktische hulpmiddelen biedt. De rest, dat wil zeggen software die dieper ingrijpt in het proces, komt in een later stadium. Eerst moet de voedingsbodem worden gecreeerd en de drempel om achter het beeldscherm plaats te nemen, weggenomen. CTB Bouwplaats doet precies dat.

Niet meer maar zeker niet minder.”

Reageer op dit artikel