nieuws

Corporatie richt zich op woningmarkt Duitsland

bouwbreed

De in Posterholt gevestigde Woningbouwvereniging Roerstreek, die sinds 1 september Vastgoed Roer & Maas (VR&M) heet, gaat in het Duitse stadje Rosslau (voormalige DDR) 24 koopwoningen bouwen. Het po wordt gerealiseerd in het kader van het Europadorp, waaraan diverse EG-lidstaten een bijdrage leveren.

Er zijn nu al 19 huizen verkocht. Met de winst die behaald wordt -de huizen gaan DM258000 tot DM360000 kosten- zal in Limburg of elders in het land de sociale woningenbouw worden gefinancierd. Omdat per 1 januari 1995 de objectsubsidies van het rijk voor woningbouwverenigingen vervallen zijn de cooperaties op zoek naar nieuwe inkomsten. VR&M heeft hiertoe een holding opgericht, met diverse werkmaatschappijen.

Een daarvan is Holl Bau Drager GmbH, waar de corporatie voor eenderde in participeert.

De andere partners zijn architectenburo Henk Wolters uit Melick en Cuypers Glasbedrijf BV in Posterholt. Op het initiatief is door staatssecretaris Heerma ‘bijzonder enthousiast’ gereageerd, zo laat directeur P. Siebers desgevraagd weten. ‘Mede omdat met dit po in de praktijk kan worden bezien of we goedkoper bouwen dan de Duitsers.’

Gezien de verkoopcijfers is het onwaarschijnlijk dat de werkmaatschappij verliezen zal gaan leiden. Siebers acht die kans in de toekomst, bij andere poen, echter wel aanwezig. ‘Het is een puur commercieel bedrijf, dus verliezen horen erbij.’

Die zullen echter op geen enkele wijze ten laste komen van VR&M. ‘Het verlies wordt binnen de holding door middel van winstcompensatie opgevangen. De corporatie staat daar los van.’

Zoals bekend heeft loopt bij het ministerie van VROM nog een onderzoek naar de financiele en juridische banden tussen corporaties en hun private activiteiten. Mocht blijken dat de corporatie wordt geconfronteerd met de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld poontwikkeling en beleggingen, dan zal Heerma aan deze zaken paal en perk stellen.

Reageer op dit artikel