nieuws

Bungalowpark in Harderwijk wordt uitgebreid

bouwbreed

Eigenaar Cammingha BV uit Lelystad wil het bungalowpark Harderwold bij Harderwijk uitbreiden met 600 permanent bewoonde woningen. Burgemeester en wethouders van Zeewolde zijn het met de Cammingha-groep eens geworden over een intentieverklaring. De gemeente verplicht zich tot een wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan, terwijl Cammingha BV zich zal houden aan de uitvoering van de bouwplannen en de grond niet mag doorverkopen.

De bedoeling is de zeshonderd woningen te integreren in het bungalowpark zonder dat het landelijk karakter verloren gaat. Het gaat om woningen van boven de f. 200000. De Cammingha-groep is al eigenaar van de benodigde 180 hectare grond. Verder is er in de plannen sprake van uitbreiding van de golfbaan en een aantal andere recreatieve voorzieningen. De verwachting is dat de plannen voor het jaar 2000 gerealiseerd zijn.

Reageer op dit artikel