nieuws

Breevast realiseert hogere halfjaarwinst

bouwbreed

Het vastgoedbedrijf Breevast heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst behaald van f. 2,4 miljoen, een miljoen gulden meer dan in hetzelfde tijdvak van 1992. Op grond van de huidige marktinzichten mag voor geheel 1993 op ongeveer hetzelfde nettoresultaat worden gerekend als het in 1992 behaalde niveau van f. 7,2 miljoen. Een positief valutaresultaat over het eerste halfjaar van f. 1,7 miljoen is rechtstreeks ten gunste van de ‘overige reserves’ gebracht.

Het eigen vermogen steeg met f. 4,1 miljoen tot f. 103,5 miljoen.

Ondanks de druk op de verhuurmarkt voor kantoorruimte kon Breevast veranderingen in het huurdersbestand goed opvangen. De markten voor winkels en winkelcentra, tweederde van de portefeuille van Breevast, waren stabiel.

In binnen- en buitenland werden goede vorderingen gemaakt bij pas begonnen poen. Zo werd met de Amerikaanse speelgoedketen Toys R Us een overeenkomst gesloten voor een vestiging van 4200m2 in de toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum in Beek (L). In een ontwikkelingspo in het Canadese Calgary is begonnen met de aanleg van de eerste 72 bouwpercelen, die zullen worden verkocht aan lokale woningbouwers.

Reageer op dit artikel