nieuws

Bouwstop voor 1000 ha Belgisch duingebied

bouwbreed

De Vlaamse gewestregering heeft ongeveer 1000 hectare duingebied samen met aangrenzende landbouwgronden langs nagenoeg de gehele Belgische kust tot beschermd gebied verklaard. Het besluit werd genomen omdat er de laatste maanden een ware bouwgolf plaatsvond aan de Belgische kust ten koste van grote oppervlakten duinen en andere natuurgebieden.

Eerder werd reeds 2000 hectare duingebied uit handen van de bouwpromotoren gered doordat de Vlaamse overheid het betrokken natuurgebied per decreet tot beschermd gebied uitriep.

Opmerkeljk is wel dat -terwijl bekend was dat de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening bezig was met de voorbereiding van dit besluit (decreet)- zijn eigen administratie in snel tempo nog zoveel mogelijk bouwvergunningen voor nieuwe woningen en appartementen in de duinen en andere natuurgebieden toekende. Daarbij werd zelfs op verschillende plaatsen door ambtenaren van de stedebouwkundige diensten overgewerkt! Naar verluidt is daarbij hier en daar ook met smeergelden gewerkt. Volgens de nieuwe regeling blijven voor half september verleende bouwvergunningen nog van kracht.

Kandidaat-bouwers mogen in dit geval de geplande werken laten uitvoeren.

De bouwstop aan de Belgische kust moet binnen zes maanden worden bekrachtigd door het Vlaamse parlement. De Belgische Noordzeekust is ongeveer 65 kilometer lang. Wanneer men met een vliegtuig over de kustlijn vliegt, blijkt hoe vol bebouwd deze wel is en hoe weinig duinen en natuurgebied dit betonnen lint hier en daar nog onderbreken. De woningen en appartementen aan de Belgische kust zijn voor het overgrote deel in handen van Belgen, maar vooral de laatste tien jaar hebben ook veel Duitsers, Nederlanders en Fransen er een huis of flatwoning gekocht.

Reageer op dit artikel