nieuws

‘Bouw wordt prairie bij toelaten uitzendbureau

bouwbreed

De bouw wordt een prairie, waar de vrijbuiters vrij spel hebben. Zo schilderde bondsbestuurder T. Schrijver van de bouwbond-FNV de gevolgen van het voornemen van minister De Vries om ook in de bouw uitzendbureaus toe te laten.

Op een bijeenkomst van de afdeling Alkmaar zei hij te voorzien dat elke werkgever de kans zal aangrijpen om zoveel mogelijk personeel van uitzendbureaus in te schakelen als de plannen van minister De Vries met de Ziektewet doorgang vinden.

Die ziektewetmaatregel verplicht de werkgever bij ziekte van een werknemer het loon door te betalen. Bij kleine bedrijven gedurende twee weken, bij grotere ondernemingen (meer dan vijftien man personeel gedurende zes weken.

Ziekterisico

Als bovendien nog waar gemaakt wordt wat de parlementaire enquetecommissie-Buurmeijer voorstelt -afschaffing Ziektewet en verplichte doorbetaling door de werkgever van het minimumloon bij ziekte van de werknemer gedurende anderhalf jaar- zullen werkgevers natuurlijk het ziekterisico af willen schuiven richting uitzendbureaus.

‘Het uitzendwezen is ook helemaal niet nodig’, aldus Schrijver. Sociale partners in de bouw hebben in goed overleg een aantal zaken zodanig geregeld dat uitzendbureaus onwenselijk zijn: -in de cao is opgenomen dat collegiaal uitlenen van personeel mogelijk is.

Ontslagprocedures zijn bijzonder soepel in vergelijking met andere bedrijfstakken. Bovendien hebben veel grote bedrijven zowel intern naar de werkmaatschappijen als ook met collega-bedrijven goede afspraken over personeelsuitwisseling bij conjuncturele inzinkingen.

Volgens Schrijver krijgen koppelbazen ‘een kans voor open doel’ om weer in de bouw te verschijnen als uitzendwerk voor bouwvakpersoneel wordt toegestaan.

‘Wat moet er in vredesnaam terechtkomen van veiligheidszorg, gezondheidszorg, verzuimbestrijding, begeleiding van zieke werknemers e.d. als uitzendwerk wordt toegestaan’, zo vraagt Schrijver zich af.

Ook de basis voor scholing en vakopleiding komt bij uitzendwerk in de bouw op de helling te staan. Nu al loopt die vakopleiding gevaar omdat bij de huidige allesbehalve rooskleurige werkgelegenheid in de bouw werkgevers geen leerlingen in dienst nemen.

Reageer op dit artikel