nieuws

Bouw 3500 dure woningen in Amsterdam mogelijk

bouwbreed

In Amsterdam is een jaarlijkse afzet van 3500 koop- en duurdere huurwoningen mogelijk. Echter, om dit aantal te halen, zijn een evenwichtige spreiding van de produktie over de stad en een optimale benutting van de marktmogelijkheden van de locaties noodzakelijk. Ook moeten er voldoende geschikte locaties zijn.

Dit blijkt uit het rapport ‘De inzet bepaalt de afzet’ dat de Gemeentelijke Pogroep Markt heeft opgesteld. In verband met de afnemende bouwmogelijkheden in de sociale sector en vooral ook om de hogere inkomensgroepen op de Amsterdamse woningmarkt meer keus te geven is, zo concludeert de pogroep, een hogere produktie in de marktsector noodzakelijk.

Uit een analyse van de recente ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt blijkt het kopen van een appartement ook in de hoofdstad al vrij gewoon te worden. Dat komt volgens de pogroep ook naar voren in de verkoopprijzen van de bestaande woningen die in Amsterdam sneller stijgen dan landelijk.

De afzetresultaten van de nieuwbouw in de afgelopen jaren laten zien dat er niet alleen in de binnenstad maar ook in de aangrenzende 19e eeuwse wijken veel belangstelling voor verkoopappartementen is. In de door stadsvernieuwing inmiddels opgeknapte wijken is volgens ‘Markt’ een toenemende populariteit van appartementen in de prijsklasse f. 140000 tot f. 200000 waar te nemen. Meer naar de rand van de stad toe is, naast de vraag naar laagbouw, ook belangstelling voor appartementen maar dan meer in de huursector.

De groeiende vraag naar koop- en duurdere huurappartementen weerspiegelt zich, aldus de rapportage, ook in het aantal woningen dat jaarlijks wordt afgezet. ‘Waren dat er in 1990 nog geen 1000, in 1992 liep dit aantal al tegen de 1400’, aldus de pogroep.

Marktpotentie

De groeiende vraag naar duurdere woningen, de lage rentestand en de verwachte ontwikkeling van de koopkracht maakt dat de Pogroep de komende jaren goede afzetmogelijkheden ziet voor tenminste 3500 duurdere koop- en huurwoningen per jaar. ‘Alle locaties’, zo stelt Markt in de rapportage nadrukkelijk vast, ‘zullen daarom moeten worden beoordeeld op hun marktpotentie om zo door de marktsector optimaal te worden benut.’

Naarmate er van de 3500 woningen meer in de laagbouwsfeer worden gerealiseerd, zal de afzetbaarheid groter zijn.

Volgens de pogroep moet bij een hoge produktie van gestapelde woningen beter op de samenstelling van het woningaanbond, dat tegelijkertijd op de markt wordt gebracht, worden gelet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels