nieuws

Betondag met discussie over infrastructuur

bouwbreed

Op 18 november vindt in het congrescentrum van de Jaarbeurs te Utrecht de jaarlijkse Betondag plaats. Op deze dag wordt onder andere aandacht besteed aan de infrastructuur.

Er zijn drie lezingen voorzien, over concurrentie door infrastructuur, de groei van het personenvervoer en de wensen van het goederenvervoer.

Vervolgens vindt een discussie plaats over het doen van investeringen in de infrastructuur.

Er staat overigens veel meer op het programma van de Betondag. Hij begint met de jaarrede, uitgesproken door ir.

H.J.C. Oud, voorzitter van de Betonvereniging, met als motto ‘Nederland blijft bouwen’.

‘sMiddags worden lezingen gehouden over bruggenbouw, woningbouw en bouwen op zee.

Tijdens de dag worden de Betonprijs1993 en de Studieprijs1993 uitgereikt. Na de uitreiking van de Betonprijs spreekt prof.ir. C. Weeber over het gebruik van beton in de architectuur.

Parallel aan het lezingen- en discussieprogramma worden op de Betondag films en videos vertoond. Bovendien is er een expositie van meer dan 140 bedrijven en instellingen.

In de Catharijnezaal van de Jaarbeurs tenslotte vinden een aantal bedrijfspresentaties plaats.

Inlichtingen over de Betondag zijn te verkrijgen bij de Betonvereniging te Gouda, telefoon 01820-39233.

Reageer op dit artikel