nieuws

Bestuur SBW tegen fusie landelijke organen bouw

bouwbreed Premium

Het bestuur van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW) wil niet fuseren met de drie landelijke opleidingsorganen voor de bouw zoals het beleid van het ministerie van Onderwijs dat voorstaat. ‘Minister Ritzen zal ons wel kortzichtig vinden. Maar als wegenbouwers ke en willen wij geen beslissingen nemen over bijvoorbeeld de vakopleiding voor meubelmakers’, aldus werkgeversvoorzitter J. de Pender van de SBW.

De Pender gaf deze bestuursvisie gisteren in Gouda bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de SBW.

De werkgeversvoorzitter voegde eraan toe dat in het bestuur wel de intentie is uitgesproken om vergaand te gaan samenwerken met de landelijke organen voor de bouw, te weten de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB), de Stichting Vakopleiding Schilders- en stukadoorsbedrijf (SVS) en de Stichting Hout & Meubel (SH &M). ‘Die samenwerking gebeurt dan echter wel vanuit ieders eigen kantoor, met behoud van de eigen identiteit en cultuur’, aldus Penders. De gebieden waar gezamenlijk een beleid voor kan worden uitgezet zijn volgens het SBWbestuur de voorlichting, het personeelsbeleid en de automatisering.

Ondanks deze uitlatingen is de SBW onlangs, zij het morrend, akkoord gegaan met het oprichten van een bestuurscommissie voor de vier landelijke organen. Deze commissie, met afgevaardigen uit ieder vakopleidingsinstituut, moet poen initieren en begeleiden die van belang zijn voor alle vier de landelijke organen. Ook op het gebied van lesstofontwikkeling zal worden samengewerkt als het gaat om modulen die bij meedere instituten te gebruiken zijn. De bestuurscommissie zal begin 1994 operationeel zijn.

Clusters

De ‘niet vrijblijvende samenwerking’ die hiermee wordt gecreeerd, vormt de minst vergaande optie in het plan dat de vier landelijke organen van minister Ritzen moesten opstellen. In 1991 stelde de bewindsman dat de in totaal dertig landelijke organen teruggebracht moesten worden tot clusters van twaalf. Om dit te bewerkstellingen riep hij een herstructureringsfonds in het leven die deze clustering moest gaan begeleiden.

Voor de genoemde vier landelijke organen voorzag Ritzen de vorming van een Bouwcluster. Al snel werd duidelijk dat met name de SBW, met in haar kielzog de SH&M, hier niet voor voelde. De SVB neigt echter naar een verdergaande samenwerking in de vorm van een federatie. De SVS heeft zich tenslotte niet expliciet hierover uitgesproken.

Positief advies

Als compromis is nu gekozen voor een bestuurscommissie, zij het dat de SVB blijft ijveren voor een federatie. De vraag blijft echter of minister Ritzen dit zal accepteren omdat er geen sprake van een echte fusie of clustering zoals hij dit heeft bedoeld. Deskundigen in de bedrijfstak menen echter van wel.

De minister zal een en ander namelijk toetsen op de levensvatbaarheid van de individuele instituten en recent onderzoek van Moret, Ernst & Young leert dat dit wel goed zit. Daarnaast heeft het herstructureringsfonds een positief advies meegegeven bij de aanvraag tot goedkeuring aan de minister.

Reageer op dit artikel