nieuws

Belastingvrijstelling winstdeling verruimd

bouwbreed

Vanaf 1 januari 1994 ke bedrijven, instellingen en de overheid hun werknemers belastingvrij spaarloon, winstdeling of aandelenopties toekennen tot maximaal f. 1500 per jaar. Daarboven op mag voor nog eens f. 1000 per jaar belastingvrij aan premiespaarloon worden opgebouwd.

Het maximum van de werkgeverspremie is f. 500; bovendien mag die premie niet hoger zijn dan het spaarloon. De belastingvrijstelling geldt voor regelingen waarin de werknemer vier jaar lang niet aan zijn geld mag komen of zijn aandelenopties te gelde mag maken.

Daarvoor wordt het gestort op een geblokkeerde rekening.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit initiatief-wetsvoorstel van de kamerleden Vermeend en Vreugdenhil. De belastingvrije bedragen worden jaarlijks verhoogd voor de inflatie. Bovendien wordt, krachtens een voorstel van de Kamerleden Melkert en Smits (PvdA), de rente- en dividendvrijstelling in de inkomstenbelasting voor werknemers die van de regelingen gebruik maken, verdubbeld.

Die rente- en dividendvrijstelling beloopt voor elke belastingplichtige al f. 1000 en f. 2000 voor echtparen. Bij spaarloon en aandelenopties wordt dat het dubbele.

Dienstjubilea

Op initiatief van de kamerleden Schutte (GPV) en Van Dis (SGP) wordt de belastingvrije uitkering bij dienstjubilea wat verruimd. Oorspronkelijk was dat een belastingvrij maandsalaris bij 25 jaar dienstbetrekking. Ook bij andere dienstjubilea gaat de vrijstelling krachtens het amendement gelden.

VVD-kamerlid De Korte kreeg de Kamer niet mee met zijn voorstel om de bijzondere uitkeringen bij algemeen erkende feestdagen en Sint Nicolaas weer terug te brengen op f. 550. Vermeend en Vreugdenhil ke de opbrengst van f. 110 miljoen, door een verlaging tot f. 300, met ingang van 1 januari 1994, niet missen.

Hun suggestie is dat in bedrijven waar die verslechtering hard aankomt, wordt afgesproken die bijzondere uitkeringen om te zetten in belastingvrij spaarloon of winstdeling.

De Kamer deed verder niet moeilijk over twee uitzonderingen op de belastingvrijstelling: de directeur-grootaandeelhouder mag zich zelf geen belastingvrije winstdelingsregeling toekennen, en een winstdeling die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt wel degelijk getroffen met een belastingheffing bij het bedrijf van 35 procent.

Reageer op dit artikel