nieuws

Architecten ondertekenen Handvest van Munster

bouwbreed Premium

Zeven Europese architecten hebben tijdens een congres te Munster in Duitsland een handvest voor de ethiek van het architectenberoep ondertekend. Enerzijds benadrukt dit Handvest van Munster de onafhankelijkheid van de architect, anderzijds verplicht het tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving, in het bijzonder voor het milieu en de cultuur.

De architecten reageren hiermee op een strategisch onderzoek naar de toekomst van de bouw in Europa, uitgevoerd in opdracht van de Europese Gemeenschap. Als gevolg van dit ‘Atkins-onderzoek’ worden de zelfstandigheid en vrije beroepsuitoefening van de architect op de helling gezet. ‘Uit Brussel dreigt gevaar voor de bouwcultuur, de architecten en de burgers’, aldus A. Buttner, voorzitter van de VFA (Vereinigung Freischaffender Architekten) tijdens het congres.

Het Handvest van Munster is opgesteld door honderd architecten die zich in Europees verband tegen dit gevaar weren.

Het is de bedoeling dat het handvest besproken wordt binnen de verenigingen van architecten in de verschillende landen van Europa. Het vormt een basis voor een nauwere samenwerking in Europees verband.

Aan de zeven punten van het handvest gaan enkele overwegingen vooraf. Onder andere, dat het recht van de architect om in het openbaar deel te nemen aan het ontwerpen en bouwen een grondrecht is.

De opstellers van het Handvest van Munster zijn ervan overtuigd, dat een menswaardige omgeving slechts mogelijk is als resultaat van verantwoord ontwerpen en bouwen, en dat de kwaliteit daarvan slechts gewaarborgd is als de architect onafhankelijk is van de markt. Er dient geen economische binding te zijn tussen de architect en de andere marktpartijen, aldus de opstellers.

Het Handvest van Munster is ondertekend tijdens het congres ‘Forum Zukunft Planen und Bauen in Europa, gehouden door de VFA, de gemeente Munster, de universiteit van Munster en Westfaalse Cementindustrie. Het congres werd bezocht door ca. 1200 deelnemers uit alle landen van Europa. De ondertekenaars van het handvest komen uit Denemarken, Duitsland, Engeland, Zweden, Frankrijk, Belgie en Nederland.

Ethiek

De zeven punten van het handvest betreffen de ethiek van het architectenberoep. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid jegens de opdrachtgever, maar niet minder jegens de maatschappij. De architect is verplicht om deel te nemen aan ontwerpwedstrijden, om zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de bouwcultuur. Volgens het handvest is ook de in het bedrijfsleven of bij de overheid werkende architect gebonden aan de beroepsethiek. Ook hij dient zijn geweten te laten spreken, als het gaat om de bescherming van het milieu, de ontwikkeling van de cultuur en het realiseren van een menswaardige omgeving.

Op het congres werd geciteerd uit het gewraakte rapport van WS Atkins International. In het rapport staat, dat een groot deel van de ingenieurs en architecten kan verwachten, dat zij in de toekomst bij bouwbedrijven en producenten in loondienst zullen zijn. Hun rol zal bestaan uit het maken van originele ontwerpen en het bemiddelen tussen bouwbedrijf en opdrachtgever. Volgens het rapport komen daarnaast enkele architecten terecht bij grote opdrachtgevers en verzekeraars.

Het aantal zelfstandige en onafhankelijke architecten zal volgens het rapport zeer gering zijn.

Reageer op dit artikel