nieuws

Architect ziet geen winst in modulaire coordinatie

bouwbreed

Werken met modulaire coordinatie levert de architect veel voordeel op. Toch gebeurt het weinig. ‘De architect ziet niet dat er wat te verdienen valt met modulaire coordinatie of heeft geen zin om daarmee wat te verdienen.’ Hij moet ertoe worden aangespoord.

Dat is een van de conclusies uit het studierapport WD80 van de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam, met als titel ‘Modulaire coordinatie in de utiliteitsbouw’. Dat de architect zo weinig geneigd is met modulaire coordinatie te werken, is niet alleen in zijn eigen nadeel. ‘Voor de anderen, met name het bouwbedrijf en de toeleverancier, wordt het voordeel ongeveer gehalveerd als de architect niet meedoet’, aldus het rapport. ‘Dit geeft de architectengroep ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Discussie

Volgens de opstellers van het SBR-rapport is het van wezenlijk belang de architectengroep te benaderen. Zij verwachten veel discussie, gezien de subjectieve argumenten die in deze groep naar voren komen.

Daarom stellen zij voor de resultaten van het onderzoek voor te leggen aan de beroepsorganisatie, de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Bij modulaire coordinatie gaat het om de standaardisatie van de afmetingen en indeling van gebouwen. Standaardisatie is noodzakelijk voor de beheer sing en stroomlijning van het bouwproces, aldus het rapport.

Modulaire coordinatie bestaat reeds enkele tientallen jaren.

De regels zijn in 1986 opnieuw vastgelegd in de norm NEN6000. Volgens de SBR is het zinvol om opnieuw de aandacht te vestigen op modulaire coordinatie, omdat het bijdraagt aan de verhoging van de produktiviteit en de kwaliteit in de bouw. Bovendien ondersteunt het de vernieuwing van het proces en de technologie. Doel van het onderzoek is dan ook het opnieuw stimuleren van invoering van modulaire coordinatie in de bouwnijverheid.

Voordelen

In het rapport staat wie van de betrokkenen baat heeft bij de invoering van modulaire coordinatie, en hoeveel. Bovendien is onderzocht in hoeverre de verschillende bouwpartners bekend zijn met NEN6000 en wat zij ervan vinden. Het blijkt dat bouwbedrijven zeer positief tegenover modulaire coordinatie staan. Toeleveranciers zien er eveneens grote voordelen in. Het leeft echter niet bij de meeste architecten, omdat zij er de voordelen niet van zien. De architect is bang, dat modulaire coordinatie de ontwerpvrijheid beperkt, aldus het rapport. Hij maakt daarom liever ad hoc afspraken per po. De financiele consequenties daarvan zijn aanzienlijk. De relatieve besparing voor de architect is 12% van zijn omzet. Voor de toeleverancier is dat ca. 4,5% en voor de gebouwbeheerder ca. 2,7%.

Voorwaarde is, dat alle bouwpartners meedoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels