nieuws

‘Arbodag voor bagger’ in R’dam

bouwbreed Premium

Op 30 oktober zal er in Rotterdam een ‘Arbodag voor de bagger’ worden gehouden. ‘s-Morgens zal een aantal sprekers ingaan op de regelgeving, certificering en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden in de baggerindustrie.

Een vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie zal de actuele stand van zaken belichten, Rijkswaterstaat geeft de consequenties van de nieuwste regelgeving aan voor de toekomstige gunning van werken. Een vertegenwoordiger van een der vakbonden in de bouw zal de belangen van werknemers vertolken en de Vereniging Centraal Baggerbedrijf zal de consequenties voor het baggerbedrijf bespreken.

De middag wordt gebruikt voor een viertal workshops, waarin een aantal praktische zaken aan de orde komt, zoals het opstellen van een draaiboek, de rol van de OR, de Arbowet in de praktijk en de rol van toezichthouders van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie kan men terecht bij de organisator B&A Groep in Den Haag, telefoon: 070-3648908.

Reageer op dit artikel