nieuws

Aangepaste cursus veiligheid petrochemie ontwikkeld

bouwbreed Premium

De Stichting Algemene Industriele Opleidingen (SAIO) heeft een aangepaste cursus ontwikkeld van de PBNA-cursus ‘Veiligheid (petro)chemie.

Petrochemische bedrijven zullen met ingang van 1994 alleen nog maar met aannemers in zee gaan waarvan de medewerkers beschikken over dit diploma.

De bedrijven voldoen op deze wijze tevens aan de in de Arbowet opgenomen verplichting om voorlichting op het gebied van veiligheid te verzorgen.

Gebleken is echter dat het PBNA-examen door velen als een onneembare hindernis wordt beschouwd. Het gaat hier om mensen met een lagere of onvoltooide opleiding. Met de SAIO-curus blijkt het ook voor deze groep mogelijk het officiele diploma te halen.

De cursus neemt acht avonden of vier dagen in beslag en wordt afgesloten met een poefexamen.

De cursus komt in aanmerking voor vergoeding van het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf.

Reageer op dit artikel