nieuws

Zeeland wil waterdoorlaatsysteem Veerse Meer

bouwbreed

Het waterpeil in het Veerse Meer moet via een apart buizenstelsel ke worden beinvloed. De aanlegkosten van een dergelijk systeem in de buurt van de gemeente Kats worden geraamd op f. 25 tot 30 miljoen.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat om financiering van het po verzocht.

Het doorlaatsysteem is volgens hen nodig om het Veerse Meer als watersportgebied te behouden.

Het water in het meer kan niet voldoende worden ververst. De algengroei die daardoor ontstaat, vervuilt het water en zorgt voor stankoverlast.

Volgens de provincie is ooit afgesproken dat een doorlaat zou worden aangelegd, maar Rijkswaterstaat heeft dat tot nog toe niet gedaan.

Zeeland is bereid het meer over te nemen van het rijk, maar wil niet direct worden geconfronteerd met een investering van bijna f. 30 miljoen.

Reageer op dit artikel