nieuws

Zanddepot vergt nodige ruimte

bouwbreed Premium

De wal om het tijdelijk zanddepot bij Heerenveen zigzagt om een oud, onbewoond huis. In het depot wordt zand opgeslagen voor de toekomstige verdubbeling van de N32 en het klaverblad dat de rotonde bij Heerenveen zal vervangen.

De grond waarop het zand wordt gestort is eigendom van de directie Friesland van Rijkswaterstaat met uitzondering van een huis met bijbehorende grond. Daar het huis niet op het toekomstige trace voor de weg ligt, heeft Rijkswaterstaat de grond ook niet echt nodig en kan dus geen onteigeningsprocedure worden gevoerd. De gemeente Heerenveen probeert de grond wel aan te kopen maar die onderhandelingen zijn nog niet afgerond. De wallen lopen om het huis heen; het depot wordt iets hoger om de geplande f. 1,5 miljoen kuub zand op te slaan. Aannemer Ballast Nedam Baggeren is inmiddels begonnen met het zandspuiten.

Pers & Publiciteitsbureau Noordoost

Reageer op dit artikel