nieuws

Woningcorporatie koopt klooster

bouwbreed Premium

Woningstichting ‘Onze Woning’ in Rotterdam heeft een voormalig klooster gekocht voor de huisvesting van dak- en thuisloze jongeren. Na wat kleine verbouwingen ke de eerste jongeren eind dit jaar het klooster betrekken. Het klooster, waar vroeger de zusters Dominicanessen woonden, kostte f. 1,7 miljoen. In het voormalige klooster ke zon veertig jongeren onderdak krijgen. Ze worden begeleid door medewerkers van de Stichting Pension Maaszicht, die de jongeren leren een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Het is de bedoeling dat de jongeren na enige tijd doorstromen naar begeleid-wonen-poen of zelfstandige huisvesting.

‘Onze Woning’ besloot dit jaar extra aandacht aan de problematiek van de dak- en thuislozen te besteden. Als eerste spraakmakende initiatief werd de zogenoemde slaapdoos gepresenteerd. Zwervers ke deze doos via het Leger des Heils krijgen.

Reageer op dit artikel