nieuws

Wilma koopt van Philips complex in Den Haag

bouwbreed Premium

Wilma Vastgoed heeft voor een onbekend bedrag het Philips-complex in Den Haag gekocht. De verkoop door Philips Vastgoed past in het streven de omvang van zijn onroerend goed te verminderen. Het huidig aantal vierkante meters moet binnen tien jaar met 25 procent zijn teruggebracht.

‘De gebouwen op het complex aan de Maanweg in Den Haag worden gefaseerd gesloopt.

Ons plan is om binnen zeven tot acht jaar kantoren en beperkte bedrijfshuisvesting te realiseren. Het gaat om hoogwaardige gebouwen met een totaal oppervlakte van 80000 tot 90000m2,” verklaart ir.

R.J.A. Renshoff, adjunt-directeur ontwikkeling bij Wilma Vastgoed. ‘We zullen ondanks de moeilijke markt voor eigen risico gaan ontwikkelen. We hebben met Philips en de gemeente meer dan een half jaar onderhandeld over de aan koop.’ Op dit moment huren nog twee oud-Philips-dochters kantoorruimte in de complexen. Volgens Renshoff ke deze blijven zitten. ‘We gaan zelf op zoek naar huurders voor korte termijn.’ Op het 5,5 hectare grootte terrein, dat de ‘poort tot Den Haag’

vormt, staan kantoren en bedrijfsgebouwen met een oppervlakte 50000m2.

Philips Vastgoed

Philips liet eind vorig jaar bij monde van Groepsraadlid, ir.

W. de Kleuver, weten dat men via de afstoting van vastgoed geld wil vrijmaken voor het bedrijf. Op deze manier wil de onderneming van de hoge schulden last afkomen. Philips heeft voor ongeveer f. 4,597 miljard aan grond en gebouwen op de balans staan. Dat was de boekwaarde per 31 december 1992.

Daarnaast is de vastgoed-visie van Philips veranderd. De Kleuver: ‘Vroeger was het volslagen normaal dat je gebouwen in eigendom had. Huren geeft meer flexibiliteit en leidt ertoe dat je minder geld hoeft vast te zetten in zaken die niet tot de kernactiviteit behoren, zoals beton en cement.’

Eindhoven

Philips Vastgoed is belast met de miljoenentransacties. De afgelopen jaren werden honderden miljoen guldens verdiend met de verkoop van kantoren in Parijs en Stockholm. Voor Wilma is het de eerste maal dat van Philips vastgoed werd overgenomen. ‘We zijn op dit moment niet in onderhandeling voor de aankoop van andere terreinen in Nederland’, aldus Renshoff.

Belangrijke andere verkopingen zijn te verwachten in de regio Eindhoven. De ontwikkeling van het sleutelpo Westcorridor in Eindhoven valt of staat bij verkoop door Philips van het complex Strijp.

Daarnaast is de Stichting De Witte Dame belast met de herontwikkeling van het Philipscomplex aan de Emmasingel.

De gebouwen met een oppervlakte van 45000m2 staan al geruime tijd leeg en wachten op een potentiele koper.

Reageer op dit artikel