nieuws

Wevers wordt nieuwe directeur AvB Maastricht

bouwbreed

Wethouder John Wevers (PvdA) van Maastricht is met ingang van 1 oktober 1993 benoemd tot directeur van de Academie van Bouwkunst in Maastricht. Het betreft een deeltijdfunctie. Wevers is sinds 1974 onafgebroken wethouder van Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing.

Hij volgt ir. P.A.M. Mertens op, die onlangs met vervroegd pensioen ging.

Wevers had reeds eerder kenbaar gemaakt dat hij geen nieuwe periode als wethouder ambieert. Aanvankelijk wilde hij per 1 oktober zijn functie neerleggen. Het college van B en W verzocht hem, mede in verband met de moeilijke tijd die Maastricht doormaakt, zijn functie te blijven uitoefenen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 2 maart 1994.

Voor het tijdelijk combineren van beide functies wordt gezocht naar een modus. De neveninkomsten die aldus ontstaan zouden voor een deel in de gemeentekas gestort worden. Onder leiding van Wevers start de Academie van Bouwkunst een hoogwaardige opleiding tot architect.

Om de identiteit van de Academie te accentueren zal bijzondere aandacht worden besteed aan de sleutelbegrippen internationalisering en de cultuurhistorische component in de architektuur.

De Academie heeft als enige tweede fase HBO-opleiding in Nederland een studie-differentiatie restauratie.

Volgens Wevers is een dergelijk instituut, juist in een zich vernieuwende monumentenstad als Maastricht, volledig op zijn plaats.

Reageer op dit artikel