nieuws

Voor f. 1,5 mld aan EG-poen aangevraagd in Flevoland

bouwbreed

Bij de provincie Flevoland zijn ruim 350 poen voor EGsubsidie ingediend door gemeenten, waterschappen, maatschappelijke instellingen en bedrijven. In totaal gaat het om een bedrag van ruim f. 1,5 miljard.

De provincie Flevoland gaat er vanuit dat er ruim f. 400 miljoen aan subsidie uit de Europese Structuurfondsen verstrekt zal worden. Het belangrijkste criterium dat daarbij zal worden gehanteerd, is de vraag of ze bijdragen aan het inlopen van economische achterstand.

Daarbij wordt ook bekeken of ze passen in het rijks-, provinciaal- of gemeentelijk beleid.

Verwacht wordt dat Flevoland voor ruim f. 500 miljoen aan poen aan de EG zal voordragen. Het definitieve voorstel hiertoe zal op 16 september door provinciale staten worden behandeld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels