nieuws

Veilige inrichting van de bouwplaats

bouwbreed Premium

In de serie Arbeidsomstandigheden in de Praktijk verscheen bij het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) het boekje ‘Veilige inrichting van de bouwplaats’.

Het werkje geeft practische richtlijnen voor de veilige indeling en inrichting van een bouwterrein. Daarnaast wordt de veiligheidskant bekeken van hulpmiddelen die veel in gebruik zijn op bouwplaatsen.

Bij het uitvoeren van een bouwwerk wordt doorgaans gebruik gemaakt van nogal wat machines en voorzieningen. Welke hulpmiddelen worden ingezet, op welke manier en op welke plaats maakt veel uit. Beslissingen hierover ke verstrekkende gevolgen hebben, zowel voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers (o.a. ziekteverzuim) als voor de schadepreventie.

Veilig

Is er eenmaal gekozen voor bepaalde methodes en oplossingen dan hebben die hun uitwerkig gedurende het gehele verloop van de bouw. Indien er goede keuzes zijn gemaakt pakt dat al die tijd gunstig uit.

Is er slecht of helemaal niet gekozen dan kan dat veel problemen opleveren en daardoor veel geld kosten. ‘Veilige inrichting van de bouwplaats’ schenkt onder meer aandacht aan de terreinindeling: waar komen de keten en de opslagplaatsen, de bouwkraan, de wegen voor aan- en afvoer, de leidingen voor elektriciteit, gas en telefoon.

Andere onderwerpen in het boekwerkje zijn de inrichting van de werkterreinen, de te nemen maatregelen bij het afsluiten, bewakingsmogelijkheden en bedrijfshulpverlening.

Verder komen alle soorten keten aan de orde met de daarbij behorende overheidsvoorschriften. Ook de opslag van de in de bouw veel voorkomende chemische stoffen wordt niet vergeten.

Het boekje is helder geformuleerd en overzichtelijk ingedeeld waarbij in ruime mate gebruik is gemaakt van fotos en tekeningen. Een literatuuropgave completeert het geheel.

Bestellen

‘Veilige inrichting van de bouwplaats’ is te bestellen bij de afdeling Verkoop van het NIA, Postbus 75665, 1070AR Amsterdam. Tel. 0205498404/465. De prijs van dit nuttige boekje bedraagt f. 12,90 (excl. BTW).

Reageer op dit artikel