nieuws

Valkenburg onderzoekt aanleg Geulpromenade

bouwbreed

De gemeente Valkenburg onderzoekt het laten aanleggen van een Geulpromenade in het oude centrum. Het ambitieuze plan heeft betrekking op het aanbrengen van een looproute, vlak langs het riviertje de Geul, op 2,5 meter onder het huidige straatniveau. Het po vergt een investering van tientallen miljoenen guldens.

Piet Blom, architect uit Monnickendam, heeft recent zijn visie gepresenteerd. Realisering van de promenade betekent onder meer dat een dertig jaar oude kerk aan het Walramplein en twee woningen en een garagebedrijf moeten worden gesloopt. Deze ingreep is nodig om onder meer een vrije doorloop van de Wilhelminastraat naar de Emmastraat te verwezenlijken.

Woningbouw

De vrijkomende kavels bieden de mogelijkheid tot nieuwbouw van een honderdtal woningen of appartementen. Op de vrijkomende kavel aan het Walramplein heeft de architect de bouw van vijftien woningen, in Italiaanse stijl, en een klei nere kerk in gedachte en tussen de Wilhelminastraat en Emmastraat kasteelachtige woongebouwen met zes verdiepingen. In de nabijheid van het monumentale pand Spaans Leenhof wil de architect vijftig woningen in Spaanse stijl bouwen. De bestaande bruggen over de Geul, die in slechte staat verkeren, worden gesloopt en vervangen door smallere bruggen waarmee kan volstaan omdat Valkenburg het centrum autovrij wil maken.

Het waterschap Roer en Overmaas dat de Geul beheert, heeft f. 8 miljoen gereserveerd voor het vervangen van bruggen die in slechte staat verkeren en de herbouw van kademuren in beton die in mergel worden opgetrokken. De gemeente houdt in het financiele plaatje rekening met deze bijdrage voor de uitvoering van de Geulpromenade.

Structuurvisie

Bij de Plenkert krijgt deze Geulpromenade -door middel van een drijvende brug- aansluiting met het Oda-park en het huidige Casinopleintje. Dit pleintje wil architect Blom benutten voor de bouw van een amfitheater en een halfrond overdekt theater.

De Geulpromenade is volgens de door de gemeenteraad vast gestelde structuurvisie 2005 een van de zeven hoofdpijlers voor het plaatselijke toerisme.

Door het zichtbaar maken van de Geul verwacht Valkenburg nieuw publiek te ke aantrekken. De promenade wordt tevens de loop-as vanaf de grote bestaande en nog aan te leggen parkeerplaatsen buiten het centrum van Valkenburg.

Woordvoerster Miranda Vorstermans van de gemeente Valkenburg zegt dat B en W nog geen besluiten hebben genomen ten aanzien van de plannen. ‘De aanleg van de Geulpromenade is voornamelijk afhankelijk van de medewerking van de mensen die langs het riviertje wonen.

Wanneer die gaan dwars liggen wordt de uitvoering problematisch. Zeker als tot onteigeningen van onroerend goed moet worden overgegaan.”

Volgens Vorstermans is de bovengenoemde sloop van panden geen absolute must. ‘De architect heeft de afbraak in zijn visie meegenomen en beeldbepalende nieuwbouw gecreeerd.’ De plannen liggen momenteel, gedurende zes weken, ter visie in het bestuurscentrum. Hierna volgen een aantal inspraakrondes waarna B en W hun standpunt bepalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels