nieuws

Valkenburg a/d Geul werkt aan groenbeheersplan

bouwbreed Premium

Het gemeentebestuur van Valkenburg a/d Geul wil, door het opstellen van een groenbeheersplan, een efficienter beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen bereiken. Dat plan kost f. 250000.

Het gemeentelijk groen omvat 24 ha plantsoenen, 25 ha sportvelden, 24 ha bossen, 2400 laanbomen en 183 wandel- en ruiterpaden.

Het groenbeheersplan, met nauw omschreven bestekken, vormt volgens B en W de aanzet voor een beter systeem bij aanbestedingen en een meer controleerbare geldstroom.

Het onderhoud vergt nu f. 1,4 miljoen per jaar. Het gemeentebestuur verwacht dat bij een aanbesteding waarbij meerdere bedrijven worden uitgenodigd, geprofiteerd kan worden van de onderlinge concurrentie.

Momenteel wordt ruim de helft van de werkzaamheden al uitbesteed aan het particuliere bedrijfsleven. Het restant bewerkt de eigen cultuurtechnische dienst.

B en W zijn voorstanders van een verdere privatisering van deze dienst.

Reageer op dit artikel