nieuws

Twee publikaties NWR over nieuwe Huisvestingswet

bouwbreed Premium

De Nationale Woningraad heeft twee publikaties het licht laten zien over de nieuwe Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit. In het boek ‘Huisvestingswet en Huisvestingsbesluit’ (ISBN 90-5009-139-3, prijs f. 47,-) worden de hoofdlijnen van de ingrijpende wetgeving besproken. Tevens wordt aangegeven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en hoe een en ander in de praktijk kan worden gehanteerd. In Woningraad-Extra nummer 64 ‘Woonruimteverdeling in de praktijk’ (ISBN 90-5009-140-7, prijs f. 35,-) komen de gevolgen van de Huisvestingswet voor de woonruimteverdeling aan de orde. Er wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Bovendien verschaft het boekje inzicht in de verscheidenheid aan systemen en organisatievormen.

Beide publikaties zijn te bestellen bij de afdeling publikaties van de NWR, tel. 0365391222, fax 036-5391277.

Reageer op dit artikel