nieuws

TNO betrokken bij vijf clusterpoen EZ

bouwbreed

De onderzoekorganisatie TNO is betrokken bij vijf grote poen met grote Nederlandse bedrijven of groepen van ondernemingen, onder meer op het gebied van akoestiek van stalen spoorwegconstructies en bodemsanering. Voor deze zogenoemde ‘clusterpoen’ heeft Economische Zaken f. 250 miljoen uitgetrokken.

Dat zei ir. E. Mathijsen Gerst, voorzitter van de raad van bestuur van TNO, dinsdag in Delft bij de presentatie van het jaarverslag over 1992. Economische Zaken wil met de clusterpoen bevorderen dat bedrijven en onderzoeksinstellingen samen werken aan technologische vernieuwing.

De ontwikkelingen, ook op technologisch gebied, gaan dermate snel dat de behoeften uit de markt grote ondernemingen voor vraagtekens stellen. ‘TNO is bij uitstek uitgerust om in het strategische denken van bedrijven mede een rol te spelen. Een rol die uitstijgt boven het alleen uitvoeren van een vraag’, aldus Mathijsen Gerst.

TNO werkt reeds intensief samen met Oce en Daf. Daar zijn nu vijf nieuwe poen bijgekomen. Samen met de Neder landse busbouwers gaat TNO werken aan de ‘bus van de toekomst’. Grootint is de partner van TNO bij het po voor de verbetering van de akoestiek van stalen spoorwegconstructies. Samen met Stork-Wartsila Diesel gaat TNO de kennis van dieselmotoren verder uitbouwen. Verbetering van de procestechnologie is het doel van het po dat DSM en TNO samen gaan uitvoeren.

Tenslotte is er een groot aantal bedrijven dat met de on–der–zoek–or–ga–nisatie wil gaan samenwerken aan bodemsanering.

Positief

Bij een omzet van ruim f. 724 miljoen sloot TNO 1992 af met een positief resultaat van f. 3,7 miljoen. De voorzitter zei daar ‘bescheiden tevreden’ mee te zijn. Het streven van TNO is een rendement van tenminste 3 procent op de opdrachten te halen. Enkele instituten van de organisatie zitten daar boven, maar gemiddeld haalt TNO die norm nog niet. Ook 1993 is voor de onderzoekorganisatie geen gemakkelijk jaar. Zowel het bedrijfsleven als de overheid blijven voorzichtig als het gaat om het uitbesteden van onderzoek.

Toch ziet het er naar uit dat TNO dit jaar zal afronden met een bescheiden positief resultaat. De cijfers van het eerste half jaar zijn overeenkomstig de planning.

Reageer op dit artikel