nieuws

Sponsors stadion Adam eisen snel duidelijkheid

bouwbreed

De vier grote sponsors eisen snel duidelijkheid over de bouw van het f. 200 miljoen kostende stadion Amsterdam. Komt die er niet dan zullen zij zich beraden, zo waarschuwt hoofdsponsor Philips. Overigens gaat de Amsterdamse wethouder L. Genet er, ondanks alle procedures die nog tegen de bouw lopen, vanuit dat de eerste paal nog dit najaar zal worden geslagen.

Amsterdam Stadion NV heeft met vier grote sponsors, zogenaamde ‘founders’, overeenstemming over bijdragen van in totaal f. 25 miljoen bereikt.

De vier waarmee het stadion nu een akkoord heeft bereikt, zijn Philips Nederland BV, Grolsch Bierbrouwerijen Nederland NV, PTT Telecom BV en Ballast Nedam Utiliteitsbouw/BAM Bredero Bouw bv, de bouwcombinatie die overigens de sporttempel gaat bouwen. Van deze vier is Philips met een bijdrage van f. 10 miljoen de grootste sponsor. De overige sponsors doen voor ieder f. 5 miljoen mee. Met de RAI en Coca Cola zijn volgens C. van Zadelhoff van Amsterdam Stadion NV de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Voor hun bijdrage krijgen de sponsors het recht op bijvoorbeeld het gebruik van een founders-lounge, publicitarie rechten en het recht tot het leveren van goederen en diensten aan het stadion.

Aan de nadere uitwerking van de contracten wordt op dit moment nog de te hand gelegd. Onbdertekening wordt binnenkort verwacht.

Kosten

Het nieuwe stadion dichtbij Station Bijlmer, met 50000 zitplaatsen, VIP-ruimten, restaurants, kiosken en een museum, gaat ruim f. 200 miljoen kosten. De gemeente Amsterdam legt zelf maximaal f. 60 miljoen op tafel en het rijk draagt f. 10 miljoen bij. Voor een bedrag van f. 25 miljoen zijn aandelen uitgegeven, Ajax als vaste bespeler van het stadion draagt f. 20 miljoen bij en de founders f. 35 miljoen.

Zoals bekend moet er onder het stadion een zogenaamd transferium komen dat wil zeggen een knooppunt van openbaar vervoersvoorzieningen en een parkeergarage voor zon 2000 autos. De kosten die zijn gemoeid met de realisering van het transferium bedragen f. 65 miljoen.

Weerstand

Tegen de realisering van het stadion lopen overigens nog de nodige procedures. Met name buurgemeente Ouder-Amstel vreest grote geluids-, parkeer- en verkeersoverlast van het stadion. De gemeente is dan ook bij de Raad van State een procedure begonnen. Eveneens geinitieerd door OuderAmstel had afgelopen week een hoorzitting op het provinciehuis plaats. Gedeputeerde staten van Noord-Holland moeten namenlijk nog een verklaring van geen bezwaar voor de bouw afgeven. Het provinciebestuur had overigens al in een eerder stadium laten weten niets voor het tegenhouden van de bouw te voelen. Maar op 10 augustus nemen GS pas een officieel standpunt in. Reden voor de Amsterdamse wethouder van Sportzaken en Ruimtelijke ordening, L. Genet, om de toekomst optimistisch tegemoet te zien. Desge vraagd zei Genet ook geen vuiltje aan de lucht te zien en te verwachten dat alle procedures -inclusief de gang naar de Raad van State- in oktober doorlopen zijn, zodat de bouw van het stadion in het najaar kan beginnen. In 1996 zou dan de oplevering plaats meten hebben.

Duidelijkheid

Overigens eisen de founders snel duidelijkheid en hebben in dreigende bewoordingen laten weten dat van langdurig uitstel geen sprake mag zijn.

‘Voor Ajax is het absoluut noodzakelijk dat dit jaar met de bouw wordt begonnen’, aldus bestuurslid U. Coronel er aan toevoegend: ‘uitstel heeft voor ons onacceptabele consequenties.’ Ook Philips-vertegenwoordiger W. de Cock gaf namens de founders te kennen ‘dat er een grens is’. Mochten, zo benadrukte hij, Gedeputeerde Staten toch besluiten geen verklaring van geen bezwaar af te geven tegen het volgen van een versnelde bestemmingsplanprocedure, ‘dan zullen de founders zich op hun positie beraden’.

Reageer op dit artikel