nieuws

Sociale partners openen regiokantoren SVB

bouwbreed

Op 3 september opent de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) haar regiokantoren in Zwolle, Helmond en Woerden. De openingsplechtigheid van de drie vestigingen wordt verricht door vertegenwoordigers van sociale partners die zitting hebben in het bestuur van de SVB.

De vertegenwoordiging van de SVB in de regio is een gevolg van een ingrijpende reorganisatie binnen de stichting. Van een centraal geleide organisatie is de SVB omgeschakeld naar een structuur waarbij het accent meer op de regio komt te liggen.

Door de dienstverlening dichter bij de klant te brengen hoopt de SVB efficienter te ke inspelen op ‘de grote uitdagingen die de komende jaren op haar afkomen’.

Recente onderzoeken hebben namelijk uitgewezen dat er in de tweede helft van de jaren negentig grote behoefte zal zijn aan geschoolde arbeidskrachten in de bouw. De SVB zegt in staat te zijnom voldoende nieuwe werknemers voor de bedrijfstak op te leiden maar ziet zich op dit moment wel geconfronteerd met een teruglopende economische groei.

Hierdoor wordt het moeilijker om de benodigde opleidingsplaatsen bij bedrijven te werven.

Op vrijdag 3 september houdt de SVB vanaf half drie open huis in haar nieuwe regiokantoren. Relaties uit de bouwsector en het onderwijs zullen aanwezig zijn.

Het regiokantoor Noord-Oost is gevestigd aan de Burgemeester Roelenweg 12 in Zwolle.

De opening wordt hier verricht door voorzitter ing. H.P. Barth van het AVBB. In Helmond is regiokantoor Zuid gevestigd aan de Panovenweg 30. Bestuurslid M.A.P. Verhoeven van de vereniging BVE mag hier de officiele opening verrichten.

Om regiokantoor West te bezoeken moet men aan de Korenmolenlaan 1 in Woerden zijn.

Namens de bouwbonden FNV en CNV zullen respectievelijk voorzitter R. de Vries en bondsbestuurder H.A. van der Spek dit kantoor openen.

Reageer op dit artikel