nieuws

Sociale partners bouw schuiven arbo-zorg af

bouwbreed

‘Argumenten als kostenbesparing en machogedrag rechtvaardigen niet dat 90000 bouwvakkers in de wao beland zijn.’ Aldus Directeur-Generaal van de Arbeid mevr. drs. E. J. Mulock Houwer in Woerden bij het in ontvangst nemen van gidsen over gezonder en veiliger werken in de bouw en een koffer met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze uitte daarbij felle kritiek op sociale partners die ze afschuiven van verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden verweet.

Arbeidsomstandigheden Peter Stuvel Zoals bekend gaf de stichting Arbouw in het jaarverslag 1992 aan dat er sprake is van daling van ziekteverzuim en wao-intrede. Volgens Mulock Houwer een gunstige ontwikkeling, maar nog niet voldoende: ‘De cijfers verkeren nog wel op een onaanvaardbaar hoog niveau. Bovendien is het hoge wao-risico in de bouw in sterke mate arbeidsgebonden. Dat maakt primaire preventie noodzakelijk, dat wil zeggen ingrijpen in de werksituatie. Er zit beweging in, maar we zijn er nog lang niet. We zullen onze inspanningen onverminderd, zo niet krachtiger moeten voortzetten om onnodige risicos en vermijdbare uitval te voorkomen.’

Mulock Houwer constateerde in dit verband dat arbeidsomstandigheden niet de enige zorg zijn van sociale partners en hun belangen ook niet altijd parallel lopen: ‘Bij gedeelde verantwoordelijkheid speelt al tijd het probleem wie de kar trekt en wie welke lasten draagt. Afschuiven van arboverantwoordelijkheid is een overbekend verschijnsel in de bouw.’

Arbeidsinspectie

Sociale partners in de bouw wijzen volgens haar maar wat al te gemakkelijk naar de Arbeidsinspectie als het gaat om naleving van regels. ‘Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de Arbeidsinspectie, maar bij de bedrijven zelf. De Arbeidsinspectie ziet weliswaar toe op naleving, maar veeleer in de zin van het opsporen van overtredingen. Als die eerder regel dan uitzondering zijn, kan zij onmogelijk naleving afdwingen in de volle breedte van de bouw. Dan schiet toch vooral de bedrijfstak zelf te kort’, meende ze.

Mulock Houwer noemde het een illusie te denken dat de onderaannemer, uitvoerder en bouwvakker alle voorschriften, afspraken, risicos en zelfs hun arbo-rechten en- plichten kennen: ‘Als we serieus menen dat de mensen op de bouwplaats een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun arbeidsomstandigheden, moeten we ze ook in staat stellen die verantwoordelijkheid te ke nemen.’

Wat dat betreft was ze erg ingenomen met het uitbrengen van gidsen over respectievelijk veiliger en gezonder werken in de bouw door de Bouw- en Houtbond FNV en de koffer met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Machogedrag

‘De bouw associeert zichzelf nog steeds met de stoere jongens mentaliteit ‘niet zeuren, aanpakken’. Dat kan op zich geen kwaad, maar als het leidt tot definitieve gezondheidsschade op grote schaal gaat het te ver’, zei ze.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel