nieuws

Slipform-paver 8700 werkt met dubbele glijmal

bouwbreed Premium

Er moest een oplossing komen voor het frequent en tijdrovend verwisselen van de glijmal onder de slipform-paver. Dat was de mening van uitvoerder Mike Salerno van het Canadese wegenbouwbedrijf LaFarge Construction Materials uit Calcary. Die wens was niet ten onrechte want het kwam voor dat per dag vier tot vijf verschillende betonnen constructies moesten worden gemaakt, waarvoor even zovele malen de zaak moest worden aangepast.

Technici van Power Curber, van welke fabrikant de slipform-paver 8700 dagelijks bij Salerno op het werk draaide, bedachten een constructie waarbij het verwisselen van de glijmallen geheel kwam te vervallen. De te gebruiken mallen bleven aan de machine gemonteerd. Power Curber ontwierp voor LaFarge een systeem waarmee wisselend de 2,3 meter brede trottoirmal en de glijmal voor de stoeprand met afwateringsgoot kon worden gebruikt. De mal voor het monoliet trottoir werd hydraulisch in hoogte instelbaar tussen de rupsen gemonteerd. In geval gewerkt moet worden met de glijmal voor de stoeprand en goot of een ander type mal, wordt die voor het trottoir opgetrokken. Vanwege het groot aantal verschillende betonconstructies dat LaFarge voor de uiteenlopende poen moest realiseren, beschikt dit bedrijf over negen verschillende glijmallen. En afhanke lijk van het te maken werk ke die in elke combinatie op de machine worden gemon teerd. Power Curber wordt in ons land vertegenwoordigd door N.I.B.M. BV te Gouda.

Reageer op dit artikel