nieuws

Rijksbouwmeester stapt op bij BNA

bouwbreed

Rijksbouwmeester prof. ir. K. Rijnboutt is opgestapt als lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Hij heeft schoon genoeg van de volgens hem hypocriete opstelling die de bond heeft ingenomen ten aanzien van het aanwijzen van de Amerikaanse architect Michael Graves voor de verbouwing van het Transitorium in Den Haag.

Zoals bekend is besloten om het ministerie van WVC onder te brengen in de bestaande toren van het Transitorium.

Daartoe is een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. De rijksbouwmeester besloot voor dat werk een beroep te doen op Graves.

Dat leidde tot een storm van protest van de zijde van de BNA. WVC-minister D’Ancona mocht op de Architectendag (1 juli dit jaar) niet de BNA-kubus uitreiken aan oud-architect en voormalig rijksbouwmeester F.J. van Gool. Die taak werd overgenomen door BNA-voorzitter C. Weeber.

Ook de huidige rijksbouwmeester kreeg te horen dat zijn aanwezigheid niet op prijs werd gesteld. En dat, terwijl Rijnboutt recentelijk zelf BNA-Kubus-laureaat was ‘voor het instituut rijksbouwmeester als goede opdrachtgever gedurende lange tijd’.

Onaanvaardbaar

Weeber noemde het ‘een cultureel schandaal dat wederom zonder publiek debat en zonder enige competitie aan een buitenlandse architect deze opdracht wordt gegeven’. De benoeming van Graves was voor de BNA onaanvaardbaar. Als argumentatie werd aangevoerd dat de laatste jaren veel grote en status verwervende ontwerp-opdrachten bij buitenlandse ontwerpers terecht kwamen.

De brief die BNA-voorzitter Weeber vorige week maandag 16 augustus aan Graves heeft gestuurd, was voor Rijnboutt de druppel die de emmer deed overlopen. In dat schrijven dringt Weeber er bij Graves op aan af te zien van zijn betrokkenheid bij dit po en zichzelf terug te trekken: ‘In de opvatting van onze organisatie is het een cultureel schandaal dat de Nederlandse minister van Cultuur zonder enig cultureel debat of architectuur-prijsvraag gekozen heeft voor een buitenlandse architect ten behoeve van de bouw van haar nieuwe hoofdkwartier.’

De BNA schreef verder dat terugtrekking van Graves ‘een verder publiek debat zou aanmoedigen en de mogelijkheid van een open procedure conform de Europese regelgeving zou creeren’.

Hypocriet

Met de inhoud van die brief kan Rijnboutt zich niet verenigen. Hij noemt dat schrijven zelfs ‘onaanvaardbaar hypocriet, tegen de achtergrond van het werk dat tal van Nederlandse architecten -terecht- in het buitenland verrichten’.

De rijksbouwmeester deelt het bestuur van de BNA mee dat hij het beleid waarvan de brief aan Graves de vrucht is ook niet impliciet -door zijn lidmaatschap van de BNA- wil ondersteunen. Daarom zegt hij dat lidmaatschap op.

Rijnboutt, die het weigeren van de toegang tot de uitreiking van de BNA-Kubus om meer dan een reden pijnlijk noemt, verwijt de BNA een aktie te voeren ‘die gekenmerkt wordt door gebrek aan kennis van zaken en soms ook door kwaadaardige opmerkingen’.

Reageer op dit artikel