nieuws

Racketcentrum in Breda is grootste in Zuid-Nederland

bouwbreed

In Breda is een nieuw ‘Racketcentrum’ op een voormalige afvalstortplaats gebouwd, met onder andere twaalf overdekte tennis- of badmintonbanen. Dit in aanvulling op twaalf reeds bestaande buitenbanen. Daarmee is dit Racket-Centrum de grootste in Zuid-Nederland. Het complex is nu ongeveer 32000 m2 groot. Het wordt vrijdag officieel geopend.

Het terrein is niet geschikt bevonden voor woningbouw. Met de sanering van de grond zou een bedrag zijn gemoeid van f. 20 miljoen . Daarom is besloten er onder strenge voorwaarden de tennishal op te bouwen.

Er is intensief overleg aan voorafgegaan door de bouwer, de gemeente en de milieudienst van de provincie NoordBrabant. Een rapport van de Heidemij heeft als richtlijn gediend voor de bouw. Het gebouw is dan ook geheel op het maaiveld gebouwd. Het gebruikte beton voor de beganegrondvloer voldoet aan bepaalde dichtheidscriteria en de betonnen heipalen zijn van een dusdanige samenstelling gemaakt, dat ze bestand zijn tegen de chemische invloeden, die mogelijk zouden ke ontstaan door de vervuilde ondergrond. De kruipruimten onder het gebouw zijn voorzien van een laag schoon zand van 30-60 centimeter. Deze kruipruimten worden speciaal geventileerd.

Turn key

Het Racketcentrum, dat overigens geheel voldoet aan de eisen van de KNLT(Koninklijke Nederlandse Lawn en Tennisbond) en de NSF(Nederlandse Sport Federatie), is in turn key gebouwd door Vaessen algemeen bouwbedrijf BV te Raamsdonksveer. Dit bedrijf heeft de advisering, het ontwerp en de constructie van het gebouw voor zijn rekening genomen . De installatie is verzorgd door Cooperatief Installatiebedrijf Noord-Brabant te Tilburg. De advisering van de technische installaties en de toelevering zijn voor rekening van Agpo BV te Breda. Het bouwrijpmaken van het terrein en de infrastructuur heeft Vaessen in nauwe samenwerking met de gemeente Breda gerealiseerd. De overdekte Racket-banen worden qua exploitatie volgend jaar bij die van de bestaande buitenbanen betrokken. Het centrum met een totale oppervlakte van ongeveer 7600 m2 bestaat uit drie tennishallen van elk 65 meter breed en 35 meter diep met vier tennisvelden ieder, twee maal twee squashbanen, douches, een restaurant, een foyer, een ketelhuis en diverse serviceruimten. De drie hallen hebben een vrije overspanning van 35 meter. Ze hebben een zadeldakconstructie van zogenaamde raadliggers, die steunen op verticale kolommen van HE-profielen.

Akoestiek

Als uitgangspunt voor het ontwerp heeft een akoestische benadering gegolden. De nagalmtijd in de hallen mocht niet veel meer dan ongeveer een halve seconde bedragen.

De daken en de gevels bestaan uit geperforeerde stalen binnendoosconstructies. De staalplaten gevels zijn voorzien van Rockwool steenwolvulling, ingeseald in akoestische folie.

De stalen geperforeerde dakplaten zijn voorzien van akoestisch open folie en Isover Quatro steenwolplaat als isolatie. De scheiding tussen de tennisvelden en de openbare ruimten zijn tot borstweringshoogte opgebouwd uit MI-stenen gevolgd door draadglazen ramen gevat in speciale profielen. De bovenafwerking van de ramen bestaat uit Plastica panelen, die nauwelijks onderhoud vergen. Deze panelen zijn overigens door het hele bouwwerk als afwerking gebruikt vanwege het geringe onderhoud, dat ze behoeven. De hallen zijn voorts 60 minuten brandwerend geconstrueerd.

De vloeren van de tennisbanen zijn gemaakt van een synthetische rubbersoort van Mondo (De Schelde) te Goes, waarvan eveneens een geluiddempende werking uitgaat. De tenisvelden zijn in korte tijd om te vormen tot 16 badminvelden.

Afgerond

Alle hoeken van het schoonmetselwerk uit MI-stenen in het gebouw zijn afgerond uitgevoerd. Dat vermindert de kans op blessures. Deze afgeronde stenen zijn door Vaessen zelf ontwikkeld. De buitenzijde van de tennisbanen zijn uit geprofileerd staalplaat opgetrok ken, terwijl de buitenafwerking van de squashbanen uit schoonmetselwerk MI-stenen bestaat. Deze squashbanen zijn als complete units door Doetinchem parket geleverd met afscheidingen van een centimeter dikke puien van gehard glas. De wanden van de squashbanen zijn heel glad gestucadoord door Schotse specialisten op dit gebied.

In de hal, het restaurant en dergelijke is een verlaagd plafondsysteem met Lithonietplaten toegepast. In het gebouw zijn verder veertien doucheruimten als complete pakketten ingebouwd, in groepen van 2×4 en 2×3 aan weerszijden van het gebouw. De situering is zodanig, dat ook de buitenspelers gemakkelijk toegang tot de douchruimten hebben.

Kruipruimte

De kruiruimte onder het gehele complex is zoals gesteld voorzien van schoon zand. De onderkant van de betonnen vloer is geisoleerd met PSschuim. Aan weerszijden van het gebouw zijn uitbouwtje gemaakt, die zijn voorzien van enorme afzuigventilatoren.

Gasdetectoren die in de kruipruimte zijn ondergebracht signaleren eventuele gasvorming en zorgen ervoor, dat waneer deze optreedt onmiddellijk de ventilatoren in werking treden.

Op een centraal paneel wordt geregistreerd of zich gasvorming voordoet.

Installaties

Het is duidelijk dat de vele ruimten allemaal hun specifieke verwarmings- en ventilatieeisen hebben. De tennis-, respectievelijk badmintonhallen worden verwarmd door vijftien indirect gestookte luchtverwarmers Agpo/Alkotherm.

Deze zijn uitgerust met een regeling voor lage toerenmotoren, zodat de luchtinblaassnelheid zo gering mogelijk blijft.

De opstelling van de units is daarop aangepast.

Als basisverwarming voor de overige ruimten is gekozen voor radiatorenverwarming, waarbij in de doucheruimten de radiatoren hoog tegen de wanden zijn gemonteerd, om beschadiging te voorkomen. In het restaurant wordt bovendien nog voor bijverwarming en ventilatie gezorgd door middel van een ventilatie-unit, die op het dak is geplaatst. Deze bevat een luchtafzuiggedeelte en een decentraal toevoergedeelte. In de unit is een kleppenverdeelsysteem ondergebracht, dat afhankelijk van de bezetting van het restaurant of 100% verse lucht toevoert, of deze gedeeltelijk mengt met warme recirculatielucht of zelfs 100% recirculatielucht terugvoert. Hoe meer recirculatielucht wordt gebruikt, hoe meer op energie wordt bezuinigd. De unit is voor de verwarming voorzien van verwarmingselementen. Qua ruimte is er rekening mee gehouden, om de untit uit te kunnern breiden met een koelelement.

Zonnepanelen

Voor de hele warmwatervoorziening voor de keuken, wastafels en doucheruimten wordt gebruik gemaakt van zonnecollectoren en -boilers. In het centraal ketelhuis staan daartoe twee zonnewarmte-opslagvaten opgesteld, met een inhoud van respectievelijk 500 en 300 liter. De Agpo/Zenzonnecollectoren met een totale oppervlakte van 34 m2, staan op het dak bij de ingang opgesteld.

In een centraal ketelhuis staan behalve de twee opslagvaten voor de warmwatervoorziening ook nog twee VR-ketels fabrikaat Guillot van Combitec een dochteronderneming van Agpo, voor naverwarming bij gebrek aan voldoende zonneenergie. Van dit bedrijf is ook de schakelkastinstallatie, waarop de diverse functies zijn te controleren. Een grote VR (Verbeterd Rendement) Combitec-ketel met een capaciteit van 430 kW nominaal, voorziet in de centrale verwarming ten behoeve van de radiatoren en de indirect gestookte luchtverhitters alsmede de verwarmingssectie van de dakventilatie-unit.

Verlichting

Het gebouw is voorts waar mogelijk voorzien van energiezuinige Fluorescentielampen. De tennnishallen hebben een lijnverlichting, die zodanig door louvres is afgeschermd dat ze niet verblinden. In de diverse dienstenruimten zijn bewegingsdetectoren aangebracht.

Deze signaleren of er wel of geen mensen aanwezig zijn.

Wordt geen beweging vastgesteld, dan schakelt de verlichting autmatisch uit. Ook dat betekent energiebesparing.

Ten behoeve van de veiligheid van de bezoekers en de beveiliging van hun autos zijn rondom het gebouw en op de parkeerterrijnen cameras geplaatst. Deze zijn aangesloten op een aantal beeldschermen in een beveiligingsruimte, waar elke beweging wordt gesignaleerd.

Reageer op dit artikel