nieuws

PvdA wil lagere huurverhoging

bouwbreed

De PvdA vindt dat de huurverhoging volgend jaar lager moet zijn dan de voorgenomen 5,5 procent. Deze kwestie is door de betrokken PvdA-bewindslieden ingebracht in het kabinetsoverleg over de begroting voor volgend jaar, waar het kabinet deze week de laatste hand aan legt. PvdAleider Kok vindt het redelijk dat de huurverhoging volgend jaar wordt gematigd, omdat het huurwaardeforfait (de extra belasting voor eigen woningbezitters) niet verder wordt verhoogd.

Aan welk percentage de PvdA voor volgend jaar denkt is nog niet duidelijk, maar bronnen op het ministerie van VROM melden dat de PvdA de voorgenomen huurverhoging zeker met een procent naar beneden wil bijstellen. In PvdA-kring wordt er verder op gewezen dat het hebben van een eigen huis als gevolg van de renteverlaging juist financieel aantrekkelijker is geworden. Daarom mag er ook voor huurders wel iets tegenover staan. Bovendien is een lagere huurverhoging gunstig voor het beperken van de inflatie. Een lagere huurverhoging is volgens ingewijden al ‘in de boezem van het kabinet’ besproken, maar er liggen nog geen concrete voorstellen op tafel. Het wachten is op voorstellen van het ministerie van Volkshuisvesting, aldus deze bronnen.

Reageer op dit artikel