nieuws

Provincie Utrecht wil kruispunten reconstrueren

bouwbreed

De kruispunten van de Provinciale weg N234, MaartensdijkBaarn, met de op- en afritten van Rijksweg A27 moeten tot een verkeersplein worden omgebouwd. Dit stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht voor. Met de herinrichting van de twee kruispunten is f. 800000 gemoeid. Rijkswaterstaat, als beheerder van de op-= en afritten van de A27 stelt f. 350000 beschikbaar.

Het resterende bedrag, f. 450000 wordt door de provincie op tafel gelegd.

Het gaat om het oostelijke en westelijke kruispunt in de gemeente Maartensdijk. In de spits ontstaan er op de kruispunten de nodige files en blokkades. Daarnaast doen zich er regelmatig ongelukken voor.

Bedoeling is dat de kruispunten dusdanig worden gereconstrueerd dat er een ovaal verkeersplein wordt gevormd. In september buigt de Utrechtse statencommissie Verkeer en Vervoer zich over het verkeersplan.

Reageer op dit artikel