nieuws

Producenten gebouwbeheersystemen bundelen krachten

bouwbreed Premium

De markt voor elektronisch gebouwbeheer is uit zijn pionierachtige structuur en beweegt zich nu in de richting van een stabiele groeifase. Voor een zestal organisaties, die daarbij belang hebben, is dit aanleiding geweest de krachten te bundelen in een ‘Platform voor elektronisch gebouwbeheer’. Doel van dit platform is de gezamenlijke aanpak van voorlichting en opleidingen, onderzoek- en demonstratiepoen en het werken aan standaardisatie

Ondanks de economisch teruggang blijkt het elektronisch gebouwbeheer een groeimarkt van formaat te zijn. Vorig jaar steeg de omzet in gebouwbeheersystemen in ons land met 11%. Daarmee werd een omzet bereikt van om en nabij f. 200 miljoen, aldus mr. L.F. Dijkstra van de FME-brancheorganisatie Holland Elektronica, een van de zes oprichters van het platform.

Van de naar schatting 50000 gebouwen in ons land blijkt in nog maar 5% dergelijke gebouwbeheersystemen te worden toegepast, zodat er nog het nodige valt te doen. Tegelijkertijd neemt het moment waarop toepassing van een dergelijk systeem rendabel wordt met de voortschrijding van de techniek fors toe, aldus Dijkstra. Werd dat in het recente verleden nog pas bij gebouwen van tenminste 10000m2, door een gunstiger prijs/prestatie-verhouding wordt toepassing van een systeem, waarbij verwarming, verlichting, klimatisering, beveiiging etc. met een geintegreerd systeem kan worden beheert, al rendabel.

Toepassing van dit soort systemen zorgt er voor dat er meer bedrijfszekerheid onstaat, de storingsgevoeligheid vermindert en een efficiente aanpak van het onderhoud kan plaatsvinden, aldus de initiatiefnemers.

Volgens een door Broers & partners Management Adviesgroep gehouden onderzoek zouden eigenaars en gebruikers van gebouwen behoefte hebben aan duidelijke commu nicatie van partijen bij engineering, levering, installatie en onderhoud van systemen.

Samenwerking

Door oprichting van het platform wordt ook gevolg gegeven aan een centrale aanbeveling, die het adviesbureau Moret, Ernst & Young al in 1990 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken deed over de toekomst van gebouwbeheersystemen en home electronic systems. Deze onderzoekers kwamen tot de slotsom dat deze vormen van gebouwbeheer goede kansen hebben, maar dat een snelle en ruime toepassing alleen mogelijk is als marktpartijen overgaan op gestructureerde communicatie en samenwerking.

Op die manier, aldus het adviesbureau, ke knelpunten zoals bijvoorbeeld op het gebied van standaardisatie en kennisoverdracht worden aangepakt en systemen optimaal worden afgestemd op de behoeften van gebruikers.

Het platform ‘Stimulering Toepassing Elektronisch Gebouwbeheer Nederland’ wordt gevormd door de genoemde FME-brancheorganisatie Hol land Elektronica, de Nederlandse Facility Managemenet Associatie, de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs ONRI, de stuurgroep gebouwbeheersystemen van de Vereniging Krachtwerktuigen, de Unie van Elektroktechnische Ondernemers Uneto en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven VNI.

Beleidsplan

De deelnemers gaan stimulerende activiteiten op elkaar afstemmen en daarbij zoveel mogelijk samenwerken. Een werkgroep gaat zich buigen over de opstelling van een beleidsplan, dat eind november, begin december uitputtend de te nemen initiatieven zal moeten weergeven.

Onder meer zal dit plan wenselijke poen bevatten en de mogelijkheden tot opleiding in deze sector. Het secretariaat van het vorige week opgerichte platform zal vooralsnog worden gevoerd door Holland Elektronica, de bij de FME aangesloten Vereniging voor elektronica en industriele Automatisering in Zoetermeer.

Reageer op dit artikel