nieuws

Prijs Bernhardfonds naar technische meisjesclubs

bouwbreed

De Stichting Landelijk Steunpunt Technika 10, die door het hele land technische clubs voor meisjes organiseert, krijgt dit jaar de Prins Bernhard Fonds Prijs voor culturele vorming. De prijs bedraagt f. 100000 en wordt op 21 oktober door prins Bernhard in Amsterdam uitgereikt.

De stichting organiseert nu al voor het zevende jaar door het gehele land techniek-clubs voor meisjes van 10 tot 13 jaar.

Op de clubs krijgen de meisjes les in techniek, varierend van fietsreparatie tot hout- en metaalbewerking en computertechniek.

De organisatoren zijn begonnen met drie clubs in Amsterdam; dit jaar zijn er 300 clubs op 90 plaatsen waar zon 5000 meisjes deel van uitmaken. De clubs worden geheel door vrijwilligsters geleid.

Daarnaast wordt de stichting steeds vaker door scholen gevraagd om cursussen te geven als onderdeel van de lessen techniek. Ook dan zijn de cursussen echter alleen voor meisjes. Voornaamste doel is im mers om juist meisjes een positiever houding ten opzichte van techniek aan te leren.

Volgens landelijk coordinator W. Knottenbelt is het nog te vroeg om te zeggen dat de clubs er ook in slagen de meisjes te interesseren voor een technische vervolgopleiding en een technisch beroep. Opvallend aspect van de techniekclubs is, dat vooral allochtone meisjes er veel belangstelling voor hebben. Knottenbelt denkt dat dat onder andere komt omdat de clubs alleen voor meisjes zijn en altijd onder leiding staan van een vrouw. Ook is de houding tegenover techniek onder allochtone meisjes minder afwijzend dan onder Nederlandse meisjes.

Het idee voor Technica 10 ontstond in 1985 bij twee vrouwen die deelnamen aan een congres over vrouwen en techniek in Griekenland. Zij waren geschokt door de daar gepresenteerde cijfers, waaruit bleek dat Nederland samen met Ierland het laagste percentage meisjes in technische opleidingen heeft. Van de f. 100000 die aan de prijs verbonden is, moet driekwart besteed worden aan de poen zelf; een kwart mag de prijswinnaar geheel naar eigen inzicht

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels